Bài 2: Hơn 75% hợp đồng mua bán điện của EVNNPC đã được số hóa (#CHUYỂN ĐỔI SỐ)

Ngày cập nhật: 24/08/2021

#CHUYỂN ĐỔI SỐ
Tính đến cuối tháng 7/2021, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã số hoá được gần 7 triệu hợp đồng mua bán điện, đạt 75,5% tổng số hợp đồng cần phải chuyển đổi. Dự kiến, đến tháng 11/2021, tổng công ty sẽ hoàn thành công tác này.

#CHUYỂN ĐỔI SỐ
Trong 27 công ty điện lực thành viên, có các công ty điện lực Lai Châu, Sơn La đã cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi số hợp đồng mua bán điện. Một số công ty như: Vĩnh Phúc, Lào Cai, Ninh Bình đã đạt được trên 90% kế hoạch.