Bài 1: Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực quản trị của EVN có nhiều tiến triển. (#CHUYỂN ĐỔI SỐ)

Ngày cập nhật: 24/08/2021

#CHUYỂN ĐỔI SỐ
Đây là một trong những nội dung được ghi nhận tại phiên họp thứ 4 năm 2021 của Tổ công tác số 1 - chuyển đổi số trong lĩnh vực quản trị, do Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân chủ trì. Phiên họp diễn ra chiều 12/8, qua hình thức trực tuyến với sự tham gia của gần 80 thành viên thuộc tổ công tác.

#CHUYỂN ĐỔI SỐ
Tại phiên họp thứ tư năm 2021 của Tổ công tác số 1, Ban Tổ chức và Nhân sự EVN - Thường trực Tổ công tác đã báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số (CĐS) trong lĩnh vực quản trị trong tháng 7/2021. Đánh giá chung, các ban/văn phòng, 5 Tổng Công ty điện lực đã nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ CĐS trong lĩnh vực quản trị và có nhiều tiến triển. Trong đó, các ban/văn phòng của EVN hoàn thành 63/184 nhiệm vụ; 5 Tổng Công ty điện lực hoàn thành 122/349 nhiệm vụ.