Cam kết thực thi văn hóa doanh nghiệp

Ngày cập nhật: 12/07/2016
Văn hóa doanh nghiệp ngành điện đã được hình thành và xây dựng trong suốt quá trình phát triển ngành. Đó là truyền thống đoàn kết một lòng của CBCNV vượt qua những khó khăn, thách thức tạo nên những động lực phát triển cho doanh nghiệp, khẳng định sự trưởng thành, đi lên của ngành Điện lực Việt Nam nói chung và của Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia nói riêng.

Từng bước phát triển vững chắc, không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, đóng góp vào sự phát triển văn hóa, chính trị kinh tế xã hội của đất nước, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc được xây dựng trên nền tảng văn hóa điều độ Hệ thống điện, luôn được các thế hệ Người điều độ xây dựng, duy trì, kế thừa và phát triển. Đó là nét văn hóa mang đậm tính truyền thống của ngành điện thể hiện qua phong cách ứng xử nội bộ, ứng xử với khách hàng, gia đình và cộng đồng trong môi trường làm việc thân thiện, bình đẳng và tôn trọng.


Mục đích thực thi Văn hóa doanh nghiệp tại A1

Với mục đích triển khai sâu rộng các nội dung của VHDN tới toàn thể CBCNV. Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Bắc thực hiện Bản cam kết thực thi Văn hóa doanh nghiệp như là một hình thức cụ thể hóa với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và CBCNV về trách nhiệm, nghĩa vụ phát huy VHDN. Bản cảm kết có nội dung như sau:

1. Đảm bảo thực hiện tốt văn hóa Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc:
- Hệ giá trị cốt lõi
- Chuẩn mực đạo đức
- Quy tắc ứng xử văn hóa

2. Nghiêm túc thực hiện:
- Quy định về đồng phục, nghi thức hội họp và giao tiếp.
- Tuân thủ giờ giấc và tác phong làm việc.
- Không uống rượu, bia trong giờ làm việc, không hút thuốc trong văn phòng.
- Ứng xử văn minh, hợp tác, chia sẻ, tận tâm và trách nhiệm.
- Giữ gìn môi trường gọn gàng, sạch sẽ tại nơi làm việc.
- Thực hành tiết kiệm điện cũng như tối ưu hóa chi phí trong mọi hoạt động chuyên môn.

3. Thực hiện tốt Văn hóa doanh nghiệp và Quy tắc ứng xử văn hóa của Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc.

4. Thực hiện đầy đủ việc chấm điểm thực hiện văn hóa doanh nghiệp của Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc.

Lãnh đạo trung tâm có trách nhiệm đánh giá, chấm điểm việc thực hiện Văn hóa doanh nghiệp của các phòng đưa vào đánh giá chung trong việc hoàn thành nhiệm vụ SXKD, chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện, hành vi làm ảnh hưởng đến Trung tâm nói riêng và ngành điện nói chung.

Gửi ý kiến nhận xét

Tên của bạn
Địa chỉ Email
Tiêu đề
Nội dung
Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.