Văn hóa doanh nghiệp với cơ sở

Ngày cập nhật: 23/06/2016
Thực hiện chỉ thị số 2250/CT-EVN ngày 06/6/2016 của EVN về công tác xây dựng và thực thi Văn hóa doanh nghiệp năm 2016. Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Bắc cùng với sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, các phòng đã triển khai, xây dựng và thực hiện bám sát theo các nội dung trong cuốn tài liệu Văn hóa EVN, Tài liệu Văn hóa Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia ban hành.

Nhận thức của cán bộ, công nhân viên tại các phòng về Văn hóa doanh nghiệp đã được nâng cao rõ rệt, từ đó có biện pháp tu dưỡng, học hỏi và rèn luyện bản thân để hướng tới xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn, góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu của Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Bắc nói riêng và toàn thể ngành điện nói chung.


Một buổi làm việc thực tế tại cơ sở

Xác định giai đoạn 2011÷ 2015 là giai đoạn khởi đầu, định hướng và tạo đà cho việc xây dựng và phát triển công tác Văn hóa doanh nghiệp của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc trong giai đoạn tiếp theo một cách bền vững. Phát huy những kết quả đã đạt được trong 05 năm qua nhằm tiếp tục  đẩy mạnh công tác xây dựng Văn hóa doanh nghiệp trong giai đoạn tới từ 2016÷2020, Toàn thể lãnh đạo phòng Điều độ và toàn thể CBCNV trong phòng quán triệt nhận thức về Văn hóa doanh nghiệp là những giá trị tinh thần cốt lõi, về tầm nhìn, sứ mệnh, hệ giá trị thông qua nội dung cuốn tài liệu Văn hóa doanh nghiệp của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia đã được ban hành theo Quyết định số 290/QĐ-ĐĐQG 26/12/2013 trong suốt quá trình làm việc và công hiến cho ngành Điện nói chung và cho Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc nói riêng.

Tăng cường công tác tuyên truyền về Văn hóa doanh nghiệp của Trung tâm đến từng cán bộ, công nhân viên, người lao động và tới cộng đồng về Văn hóa toàn Trung tâm. Trong đó tập trung phản ánh, phân tích các hành vi ứng xử chuẩn mực và hành vi ứng xử không phù hợp với Văn hóa của EVN, của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc.

Huy động sức mạnh của cả tổ chức, toàn thể CBCNV phòng Điều độ đồng thời phát huy giá trị truyền thống của Trung tâm để chỉ đạo và triển khai Văn hóa doanh nghiệp một cách xuyên suốt, đồng bộ) hướng tới môi trường làm việc văn minh – văn hóa – trách nhiệm – thân thiện – công bằng với đội ngũ cán bộ, công nhân viên yêu nghề, giàu kiến thức, giỏi chuyên môn, nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh trong mọi lĩnh vực được giao.

Gửi ý kiến nhận xét

Tên của bạn
Địa chỉ Email
Tiêu đề
Nội dung
Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.