Thành lập Hội Điện lực Truyền tải điện Quốc gia

Ngày cập nhật: 13/12/2011
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT) vừa tổ chức Đại hội thành lập Hội Điện lực Truyền tải điện Quốc gia (EEA NPT). Ông Trần Đình Long - Phó chủ Hội Điện lực Việt Nam; ông Đặng Phan Tường – Chủ tịch HĐTV NPT đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.