Công ty Điện lực Nghệ An biện pháp sát, chỉ đạo kiên quyết

Ngày cập nhật: 10/06/2011
Những năm qua, Công ty Điện lực Nghệ An luôn sản xuất - kinh doanh trong điều kiện thiếu điện. Việc tiếp nhận lưới điện nông thôn cũng tạo không ít khó khăn cho công tác quản lý, vận hành do khối lượng tài sản tiếp nhận lớn, lưới điện cũ nát, quá tải và tổn thất thương mại nhiều. Thêm vào đó, cơn bão số 3 và đợt lũ lớn năm 2010 cũng gây thiệt hại lớn về tài sản cho công ty.
Được Tổng công ty Điện lực miền Bắc quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ duyệt tạm ứng vốn 15,574 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra, sau bão, Công ty Điện lực Nghệ An đã khẩn trương huy động toàn bộ nhân lực trong đơn vị cùng với sự tham gia hỗ trợ của chính quyền địa phương, Xí nghiệp điện Cao thế miền Bắc, Truyền tải điện Nghệ An và hợp đồng với các nhà thầu bên ngoài để tiến hành khắc phục. Khối lượng cần xử lý rất lớn nhưng với sự nỗ lực cố gắng, sau một thời gian ngắn, công tác khắc phục đã hoàn thành, đóng điện tất cả các đường dây và TBA cấp điện phục vụ nhân dân.

Hiện tại, dự án RE2 đầu tư lưới trung, hạ áp cho 50 xã với kinh phí khoảng 100 tỷ đồng của công ty đã cơ bản hoàn thành, dự án RE2 mở rộng thêm 43 xã với kinh phí 72 tỷ đồng cũng đang gấp rút triển khai. Công ty đang lập thủ tục đầu tư cải tạo lưới hạ thế mới tiếp nhận cho gần 300 xã với khoảng 640 tỷ đồng vốn vay Ngân hàng tái thiết của Chính phủ Đức.

Thời gian qua, trước thực trạng nguồn cung luôn hạn chế, chấp hành nghiêm chỉ đạo của các cấp, Công ty Điện lực Nghệ An đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền về sử dụng điện an toàn và tiết kiệm như: Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, phân phát tờ rơi “Sử dụng tiết kiệm điện” đến tận tay khách hàng; tổ chức hội nghị khách hàng phổ biến chủ trương chính sách của Nhà nước về cung ứng và sử dụng điện; mua sắm biển báo, khẩu hiệu, trang bị cho các điện lực huyện lắp dựng những nơi cần thiết để nâng cao ý thức của mọi người…

Là đơn vị thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc, theo phương án chuyển đổi mô hình tổ chức đã được phê duyệt, cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty Điện lực Nghệ An được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn và phù hợp, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế của hoạt động sản xuất – kinh doanh. Theo đó, công ty chú trọng đổi mới về con người, từ nhận thức, tư duy tới hành động phù hợp với sự phát triển của xã hội. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện đẩy mạnh phát triển sản xuất, bố trí lao động hợp lý, tăng năng suất lao động, nâng cao thu nhập và đời sống của CBCNV.

Với những chủ trương đúng đắn, sâu sát, lãnh đạo công ty đã quy tụ được trí tuệ của CBCNV để chỉ đạo kịp thời, nhạy bén, hiệu quả. Đặc biệt, giữ vững được đoàn kết nhất trí từ Ban lãnh đạo đến các phòng chức năng, điện lực huyện. Tìm ra được nguyên nhân tồn tại, vướng mắc trong các mặt công tác để vạch ra hướng đi đúng, có biện pháp sát thực và sự chỉ đạo kiên quyết, kịp thời. Kế hoạch sản xuất kinh doanh được đem ra thảo luận và đi đến thống nhất tại các cuộc họp hàng quý, tháng, giao ban tuần, có văn bản làm căn cứ thực hiện và đôn đốc kiểm tra, đồng thời chỉ rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể trong việc hoàn thành hay không hoàn thành nhiệm vụ. Nhờ đó, nâng cao được ý thức trách nhiệm làm việc của từng CBCNV.

Các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh năm 2011

  • Điện thương phẩm: 1.222 triệu kWh
  • Tỷ lệ tổn thất điện năng: 8,7%
  • Giá bán điện bình quân: 923,36đ/kWh
  • Doanh thu tiền điện: 1.130 tỷ đồng

Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Nghệ An còn đặc biệt quan tâm đến việc sắp xếp và hoàn thiện bộ máy tổ chức, từ bộ máy lãnh đạo đến các đơn vị trực thuộc. Đã ban hành, sửa đổi, hoàn thiện quy định về chức năng nhiệm vụ các phòng và các điện lực trực thuộc theo ISO, kết hợp với chế độ phân cấp trong nhiều lĩnh vực công tác như: sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng… Đánh giá đúng thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho công tác sản xuất – kinh doanh như: thực trạng lưới điện, trang thiết bị thí nghiệm, hệ thống đo đếm điện năng…, từ đó điều chỉnh phù hợp trong việc mua sắm, sửa chữa, đầu tư phục vụ sản xuất có hiệu quả, góp phần giảm tổn thất điện năng và tăng doanh thu bán điện.

Trong điều kiện nguồn vốn hạn hẹp, địa bàn kinh doanh rộng lớn với nhu cầu đầu tư cao, công ty đã tập trung đầu tư có trọng điểm, hiệu quả; kiên quyết chỉ đạo công tác thanh quyết toán triệt để các công trình bão lũ, đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn còn tồn tại vướng mắc. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác kinh doanh điện năng của các năm qua, chỉ đạo đúng đắn trong việc đơn giản hóa thủ tục mua bán điện, dịch vụ khách hàng, lắp đặt công tơ phát triển khách hàng, khắc phục sự cố mất điện nhanh, hạn chế thời gian cắt điện để sửa chữa lưới điện…

Với tổng số lao động 1.223 người, công ty không chỉ đảm bảo việc làm và thu nhập năm sau cao hơn năm trước (thu nhập bình quân hiện đạt 5,7 triệu đồng/người/tháng) mà còn tích cực quan tâm đến việc chăm lo, cải thiện đời sống CBCNV, dựa trên 2 biện pháp căn bản được thực hiện trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, đó là tăng năng suất lao động và kiểm soát chặt chẽ chi phí theo kế hoạch giao.

Năm 2011, dự báo tình hình thiếu điện vẫn còn diễn ra. Với mục tiêu đảm bảo cung cấp nguồn điện an toàn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội với chất lượng ngày càng cao; phấn đấu giảm chi phí giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh, đảm bảo cân đối tài chính, nâng cao thu nhập CBCNV, Công ty Điện lực Nghệ An đang nỗ lực thực hiện các biện pháp đã đề ra, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao.
Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.