Hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin để tham gia thị trường phát điện cạnh tranh

Ngày cập nhật: 13/09/2013
Hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin để tham gia thị trường phát điện cạnh tranh 
Kính gửi các đơn vị phát điện,

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Thông báo số 344/TB-VPCP ngày 10 tháng 9 năm 2013 về tình hình thực hiện Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam, căn cứ theo Thông tư 03/2013/TT-BCT ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Bộ Công Thương, Cục Điều tiết điện lực (ĐTĐL) yêu cầu các đơn vị phát điện (danh sách theo Phụ lục công văn đính kèm) thực hiện các nội dung sau:
  1. Đối với các nhà máy chưa hoàn thành hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin (HTCS CNTT): phối hợp với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (ĐĐQG) để hoàn thành các hạng mục HTCS CNTT đồng thời đăng ký tham gia thị trường điện theo hướng dẫn của ĐĐQG trong thời gian sớm nhất và không muộn hơn ngày 01 tháng 01 năm 2014.
  2. Đối với các nhà máy đã hoàn thiện HTCS CNTT: cần sớm hoàn thiện hồ sơ đăng ký tham gia thị trường điện và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia thị trường điện từ ngày 01 tháng 10 năm 2013.
Trân trọng.

Gửi ý kiến nhận xét

Tên của bạn
Địa chỉ Email
Tiêu đề
Nội dung
Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.