Ban hành Quy trình đóng điện lần đầu NMĐ năng lượng tái tạo gió, mặt trời và đưa vào sử dụng Cổng dịch vụ trực tuyến phục vụ gửi hồ sơ đăng ký đóng điện lần đầu công trình mới

Ngày cập nhật: 10/04/2019

Thực hiện hướng dẫn Chủ đầu tư và Đơn vị phát điện là chủ sở hữu các nhà máy điện năng lượng tái tạo (gió, mặt trời) trong công tác thực hiện đóng điện lần đầu nhà máy điện, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (ĐĐQG) thông báo tới các Đơn vị các nội dung sau:
1. Ban hành Quy trình đóng điện lần đầu nhà máy điện năng lượng tái tạo gió, mặt trời (QT.18.HT.TTĐ) theo Quyết định số 148/QĐ-ĐĐQG ngày 09/04/2019. Quy trình có hiệu lực đến hết ngày 30/06/2019.
2. Đưa vào sử dụng Cổng dịch vụ trực tuyến phục vụ gửi hồ sơ đăng ký đóng điện lần đầu công trình mới. Chi tiết như sau:
a. Địa chỉ: http://dvtt.smov.vn;
b. Các chức năng, tác vụ thực hiện trên cổng dịch vụ trực tuyến: (i) Gửi Hồ sơ kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối; (ii) Gửi Hồ sơ đăng ký đóng điện lần đầu nhà máy điện.
Nhằm đảm bảo tiến độ đóng điện lần đầu, chạy thử nghiệm thu và công nhận ngày vận hành thương mại các nhà máy điện năng lượng táo tạo (gió, mặt trời), đề nghị các Đơn vị phát điện thực hiện gửi hồ sơ tại Cổng dịch vụ trực tuyến của ĐĐQG theo các hướng dẫn và mốc thời gian quy định tại QT.18.HT.TTĐ.


Gửi ý kiến nhận xét

Tên của bạn
Địa chỉ Email
Tiêu đề
Nội dung
Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.