Kế hoạch kiểm tra và cấp Chứng nhận vận hành cho chức danh Trưởng ca nhà máy điện,trung tâm điều khiển nhà máy điện

Ngày cập nhật: 26/05/2016

Căn cứ:

 • Thông tư Quy định Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015;
 • Quy trình Kiểm tra và cấp Chứng nhận vận hành cho các chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia do Cục Điều tiết điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 45/2015/QĐ-ĐTĐL ngày 01 tháng 07 năm 2015;

Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (ĐĐQG) thông báo tới các Đơn vị phát điện về kế hoạch kiểm tra cấp Chứng nhận vận hành (CNVH) định kỳ lần 1, năm 2016 cho chức danh Trưởng ca nhà máy điện (NMĐ), trung tâm điều khiển NMĐ như sau:

 1. Thời gian kiểm tra:
  1. Kiểm tra lý thuyết: từ 08h00 đến 11h30 ngày 28/06/2016,
  2. Kiểm tra vấn đáp: từ ngày 28 đến ngày 30/06/2016.
   1. Buổi sáng: từ 08h00 đến 11h30,
   2. Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h00.
  3. Hồ sơ đăng ký tham gia kiểm tra cấp mới CNVH cho các đối tượng là Trưởng ca NMĐ, trung tâm điều khiển NMĐ chưa có CNVH đã được đào tạo, sát hạch và công nhận (hoặc chưa được công nhận) chức danh Trưởng ca NMĐ, trung tâm điều khiển NMĐ sau ngày Thông tư số 40/2014/TT-BCT có hiệu lực (ngày 24/12/2014):
   1. Bản sao Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng;
   2. Bản khai quá trình công tác liên quan đến công tác điều độ, vận hành HTĐ có xác nhận của Đơn vị cử đối tượng tham gia kiểm tra (theo mẫu đính kèm);
   3. Giấy chứng nhận sức khỏe có thời hạn không quá 06 tháng so với thời điểm gửi hồ sơ đăng ký kiểm tra;
   4. 01 ảnh (3x4) của đối tượng tham gia kiểm tra.
 2. Địa điểm kiểm tra: Trụ sở Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, số 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội.
 3. Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 27/05 đến ngày 18/06/2016.
 4. Địa chỉ nộp hồ sơ: Phòng Điều hành Thị trường điện, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, số 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội. Đầu mối liên lạc: Lê Hải Nam, số điện thoại: 0969 889 834, email: namlh@nldc.evn.vn.
 5. Yêu cầu hồ sơ của đối tượng tham gia kiểm tra:
  1. Văn bản đăng ký tham gia kiểm tra và cấp CNVH, kèm theo danh sách đối tượng tham gia kiểm tra đáp ứng đủ điều kiện quy định (theo mẫu đính kèm).
  2. Hồ sơ đăng ký tham gia kiểm tra cấp mới CNVH cho các đối tượng là Trưởng ca NMĐ, trung tâm điều khiển NMĐ chưa có CNVH, đã được đào tạo, sát hạch và công nhận chức danh Trưởng ca NMĐ, trung tâm điều khiển NMĐ trước ngày Thông tư số 40/2014/TT-BCT có hiệu lực (ngày 24/12/2014):
   1. Văn bản đăng ký tham gia kiểm tra và cấp CNVH (mục a);
   2. Danh sách và bản sao Quyết định công nhận chức danh Trưởng ca NMĐ, trung tâm điều khiển NMĐ;
   3. Bản khai quá trình công tác liên quan đến công tác điều độ, vận hành HTĐ có xác nhận của Đơn vị cử đối tượng tham gia kiểm tra (theo mẫu đính kèm);
   4. Kết quả kiểm tra của đối tượng tham gia kiểm tra.
   5. 01 ảnh (3x4) của đối tượng tham gia kiểm tra.
 6. Các văn bản pháp luật, quy định liên quan:
  1. Quy trình Kiểm tra và cấp Chứng nhận vận hành cho các chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia do Cục Điều tiết điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 45/2015/QĐ-ĐTĐL ngày 01 tháng 07 năm 2015 (đính kèm);
  2. Quy chế kiểm tra và cấp Chứng nhận vận hành cho các chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia do Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 61/QĐ-ĐĐQG ngày 04/02/2016 (đính kèm).

Gửi ý kiến nhận xét

Tên của bạn
Địa chỉ Email
Tiêu đề
Nội dung
Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.