Báo cáo ngày 08/07/2015

Ngày cập nhật: 09/07/2015
Báo cáo ngày 08/07/2015

 

1. Vận hành nguồn điện

 

 

 

a. Thống kê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loại hình

Tổng sản lượng
(Triệu kWh)

Tỉ trọng về
sản lượng (%)

 

 

Thủy điện

158.60

32.1%

 

 

Nhiệt điện than

158.66

32.1%

 

 

Nhiệt điện dầu

0.00

0.0%

 

 

Tuabin khí chạy khí

152.09

30.8%

 

 

Tuabin khí chạy dầu

0.00

0.0%

 

 

Nhà máy điện nhỏ

21.61

4.4%

 

 

Mua điện TQ

2.93

0.6%

 

 

Tổng

493.89

100%

 

b. Các sự cố nguồn lớn (trên 100 MW), sự cố hệ thống nhiên liệu khí (thay đổi trên 40 nghìn m3/h):

 

 

 

 

 

Thời gian
bắt đầu

Thời gian
kết thúc

Nội dung

 

6:50

 

Quảng Ninh ngừng khởi động S3 do nhiệt độ gối trục tuabin số 1 tăng cao

 

11:00

 

Tà Thàng bất khả dụng H1 do rò dầu secvomotor

 

20:19

 

Vĩnh Tân 2 giảm công suất S1 về 520MW do nhiệt độ gối trục tuabin tăng cao

2. Vận hành lưới điện

 

 

a. Các thao tác quan trọng trên lưới (gồm lưới điện có U > 220 kV)

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian
bắt đầu

Thời gian
kết thúc

Nội dung

 

 

7:00

 

A2 khôi phục ĐZ 271 Bình Chánh - Nhà Bè sau khi xử lý phát nhiệt DCL 271-2 Bình Chánh

 

 

13:58

 

A0 đóng nghiệm thu MBA AT1 T500 Phú Lâm (450MVA) tốt

 

 

19:12

 

A2 tái lập ĐZ 220kV NMĐ Cà Mau 2 - Sóc Trăng sau công tác

 

 

23:40

6:28

A2 tách ĐZ 275 Nhà Bè - 272 Bình Chánh để xử lý phát nhiệt DCL 272-2 Bình Chánh (MC 212 Bình Chánh đóng trong thời gian công tác)

 

 

23:30

 

A0 giảm công suất NMĐ Phú Mỹ 1, Nhơn Trạch 2 phục vụ công tác của A2 tách ĐZ 275 Nhà Bè - 272 Bình Chánh

 

b. Các sự cố lưới (gồm lưới điện có U > 220 kV)

 

 

 

 

 

Thời gian
bắt đầu

Thời gian
kết thúc

Nội dung

 

9:39

 

Nhảy ĐZ 110kV 171 Thép Miền Nam - VinaKyoei do nổ CSV 171 Thép MN (gây dao động lưới khu vực)

 

 

 

 

3. Phụ tải điện

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ tải (Triệu kWh)

 

 

Bắc

212.17

 

 

Trung

43.41

 

 

Nam

224.14

 

 

QG (tính cả tổn thất truyền tải)

483.54

 

 

Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.