Một số loại giao dịch trên thị trường điện

Ngày cập nhật: 04/06/2011
Các loại Transaction cơ bản trong thị trường điện trên thế giới (để xem chi tiết bài viết, nhấn vào file đính kèm)


  1. Fix Import Transaction: Mua điện với công suất (P, MW), sản lượng (A, MWh) cố định từ vùng khác.
  2. Potential Import Transaction: Mua điện với công suất (P, MW), sản lượng (A, MWh)  linh hoạt từ vùng khác.
  3. Fix Export Transaction: Bán điện với công suất (P, MW), sản lượng (A, MWh) cố định ra vùng khác.
  4. Potential Export Transaction: Bán điện với công suất (P, MW), sản lượng (A, MWh) linh hoạt ra vùng khác.
  5. Fix Bilateral Transaction: Mua bán điện theo hợp đồng song phương với công suất (P, MW), sản lượng (A, MWh) cố định giữa hai công ty (CTy phát điện - GENCO và CTy phân phối - LOAD) trong cùng một pool.
  6. Potential Bilateral Transaction: Mua bán điện theo hợp đồng song phương với công suất (P, MW), sản lượng (A, MWh) phụ thuộc vào giá biên theo vùng (LMP) giữa hai công ty (CTy phát điện - GENCO và CTy phân phối - LOAD) trong cùng một pool.

II/ Potential Bilateral Transaction

Xét ví dụ sau:

Có hai vùng Bắc và Nam với giá biên như hình vẽ (constrain!). Tại vùng Bắc có một công ty phát điện (GENCO) công suất 100MW với giá bán điện là 250đ/kWh. Tại vùng Nam có một công ty phân phối (LOAD) sẵn sàng mua 100MW điện với giá 300đ/kWh.

Hai công ty trên muốn thiết lập việc mua bán với nhau thông qua công ty truyền tải (TSO).

Để đơn giản ta giả thiết chưa tính đến tổn thất điện năng.

Trường hợp tổng quát nhất, một Potential Bilateral Transaction sẽ có khả năng được thiết lập. Khi đó phương thức thanh toán giữa các bên sẽ theo bảng sau:

Pay to

GENCO

TSO

LOAD

GENCO


Load * LMP1S

NO

TSO

GenMW * LMP1N


NO

LOAD

LoadMW * cost agreed

NO


1. Trường hợp cơ bản:

Xét với bảng cân đối thu chi của GENCO:

Thu

Chi

Ghi chú


250*100 = 25000 ngàn VNĐ

chi phí sản xuất điện

100*300 = 30000 ngàn VNĐ


nhận được từ TSO


100*320 = 32000 ngàn VNĐ

phải trả cho TSO

100*300 = 30000 ngàn VNĐ


nhận được từ LOAD

Vậy GENCO lãi : 60000 - 57000 = 3000 ngàn VNĐ.

Xét với bảng cân đối thu chi của TSO:

Thu

Chi

Ghi chú


100*300 = 30000 ngàn VNĐ

phải trả cho GENCO

100*320 = 32000 ngàn VNĐ


nhận được từ GENCO

Vậy TSO lãi : 32000 - 30000 = 2000 ngàn VNĐ (phí truyền tải).

Đương nhiên trong bất kỳ trường hợp nào, LOAD chỉ có nghĩa vụ trả tiền cho GENCO với số tiền là: 300*100 = 30000 ngàn VNĐ.

Một Potential Bilateral Transaction được diễn ra.

2. Trường hợp thay đổi:

Giả sử giá biên hệ thống Nam tăng lên 360đ/kWh.

Xét với bảng cân đối thu chi của GENCO:

Thu

Chi

Ghi chú


250*100 = 25000 ngàn VNĐ

chi phí sản xuất điện

100*300 = 30000 ngàn VNĐ


nhận được từ TSO


100*320 = 36000 ngàn VNĐ

phải trả cho TSO

100*300 = 30000 ngàn VNĐ


nhận được từ LOAD

Vậy GENCO lãi : 60000 - 61000 = -1000 ngàn VNĐ.

Xét với bảng cân đối thu chi của TSO:

Thu

Chi

Ghi chú


100*300 = 30000 ngàn VNĐ

phải trả cho GENCO

100*320 = 36000 ngàn VNĐ


nhận được từ GENCO

Vậy TSO lãi : 32000 - 30000 = 6000 ngàn VNĐ (phí truyền tải).

Đương nhiên trong bất kỳ trường hợp nào, LOAD chỉ có nghĩa vụ trả tiền cho GENCO với số tiền là: 300*100 = 30000 ngàn VNĐ.

Một Potential Bilateral Transaction sẽ không diễn ra do GENCO lỗ 10đ cho mỗi kWh phát điện !!!. GENCO sẽ phát ra lệnh huỷ bỏ Transaction này do phí truyền tải quá cao (60đ cho mỗi kWh truyền tải trên đường dây)Gửi ý kiến nhận xét

Tên của bạn
Địa chỉ Email
Tiêu đề
Nội dung
Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.