Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới thăm Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia và chúc Tết cán bộ nhân viên toàn Tập đoàn

Ngày cập nhật: 12/02/2019
Vào tối ngày 4/2/2019 vừa qua (tối ngày 30 Tết), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia và chúc Tết cán bộ nhân viên toàn Tập đoàn qua một số điểm cầu truyền hình nội bộ của EVN

Vào tối ngày 4/2/2019 vừa qua (tối ngày 30 Tết), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia và chúc Tết cán bộ nhân viên toàn Tập đoàn qua một số điểm cầu truyền hình nội bộ của EVN. Để có thể theo dõi được thông tin về chuyến thăm và lời chúc Tết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Văn phòng Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia kính gửi tới các bạn đọc đường link sau : https://drive.google.com/file/d/1WUPZaNVp1hcZjDJw6czYkDngs9cfsF48/view