THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

Phụ tải (MW)
Giá biên (Đ/KWH)
CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG DỰ KIẾN NGÀY 22/02/2024
Mục Khi phụ tải vào thấp điểm trưa
(bức xạ mặt trời lớn nhất nhưng công suất tiêu thụ điện thấp)
Khi phụ tải vào cao điểm chiều tối
(công suất tiêu thụ điện cao nhất nhưng bức xạ mặt trời rất thấp)
Toàn quốc 33325,5 41566,2
Thủy điện 1443,0 14516,9
Nhiệt điện than 16899,8 21353,7
Nhiệt điện khí 2328,0 3846,1
Nhiệt điện dầu 0 0
Sinh khối 188 205
Điện mặt trời trang trại (*) 7373,4 184,5
Điện gió (*) 550,9 961,9
Điện mặt trời mái nhà (**) 4533,4 489,1
Loại khác 9 9
(*) Công suất tối đa huy động theo dự báo và điều kiện hệ thống
(**) Công suất tối đa huy động theo dự báo và điều kiện hệ thống được ĐĐQG tính toán và công bố đến các TCTĐL

Bài Viết Liên Quan

Hiển thị bộ lọc nâng cao

Bạn không có bạn bè nào. Viết tên truy cập của người dùng vào hộp nhập liệu ở trên và nhấp vào nút "Thêm bạn bè".

Người dùng bị chặn

Bạn không có bất kỳ người dùng bị chặn nào. Để thiết lập ngăn chặn, hãy chọn một người dùng và chọn chặn từ các hành động thả xuống.