Số/ ký hiệu
56/2001/QĐ-BCN
Tên văn bản
Quy trình Điều độ Hệ thống điện Quốc gia
Ngày ban hành
26/11/2001
Đơn vị ban hành
Bộ Công Thương
Loại văn bản
Quy trình
Người ký
Hoàng Trung Hải
Trích yếu
Chương 1: Các khái niệm, phạm vi áp dụng
Chương 2: Phân cấp điều độ Hệ thống điện Quốc gia
Chương 3: Nhiệm vụ của các đơn vị tham gia công tác điều độ Hệ thống điện Quốc gia
Chương 4 : Quy định trong công tác điều độ Hệ thống điện Quốc gia
Chương 5: Nhiệm vụ của các bộ phận trực tiếp tham gia công tác điều độ Hệ thống điện Quốc gia
Chương 6: Kỹ sư điều hành Hệ thống điện Quốc gia
Chương 7: Nhiệm vụ của các bộ phận trực tiếp tham gia công tác điều độ Hệ thống điện miền
Chương 8: Kỹ sư điều hành Hệ thống điện miền
Chương 9: Nhiệm vụ của các bộ phận trực tiếp tham gia công tác điều độ lưới điện phân phối
Chương 10: Điều độ viên lưới điện phân phối
Từ khóa
File văn bản (Download)

Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.