trang chủ > Văn bản pháp quy

Số văn bản: 432/ĐĐQG-CN
Ngày ban hành: 19/05/2017 5:22:23 CH
Loại văn bản: Hướng dẫn
Số văn bản: 42/2015/TT-BCT
Ngày ban hành: 21/12/2015 1:30:42 CH
Loại văn bản: Thông tư
Số văn bản: 39/2015/TT-BCT
Ngày ban hành: 09/12/2015 9:59:44 SA
Loại văn bản: Thông tư
Số văn bản: 56/2014/TT-BCT
Ngày ban hành: 22/01/2015 2:12:45 CH
Loại văn bản: Thông tư
Số văn bản: 24/QĐ-ĐTĐL
Ngày ban hành: 24/04/2014 4:33:52 CH
Loại văn bản: Quy trình
Số văn bản: QT VPN
Ngày ban hành: 28/03/2014 10:44:20 SA
Loại văn bản: Quy trình
Số văn bản: 87/QĐ-ĐTĐL
Ngày ban hành: 11/02/2014 10:04:40 SA
Loại văn bản: Quy trình
Số văn bản: 86/QĐ-ĐTĐL
Ngày ban hành: 11/02/2014 10:03:25 SA
Loại văn bản: Quy trình
Số văn bản: ĐĐQG-QT-2018
Ngày ban hành: 21/03/2018 10:16:03 CH
Loại văn bản: Căn cứ pháp lý & hướng dẫn trình tự các bước cần thực hiện
Số văn bản: 14/QĐ-ĐTĐL năm 2013
Ngày ban hành: 11/02/2014 10:05:27 SA
Loại văn bản: Quy trình
Số văn bản: 08/QĐ-ĐTĐL năm 2013
Ngày ban hành: 22/03/2013 2:58:08 CH
Loại văn bản: Quy trình
Số văn bản: 07/QĐ-ĐTĐL năm 2013
Ngày ban hành: 22/03/2013 2:22:39 CH
Loại văn bản: Quy trình
Số văn bản: 13/2007/QĐ-BCN
Ngày ban hành: 25/05/2011 9:38:47 SA
Loại văn bản: Quy trình
Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.