TRANG CHỦ > Thông tin thị trường điện

thông tin thị trường giờ tới ngày 17/02/2019

Chọn ngày:    
Phụ tải (MW) Giá biên (đ/kWh)
Giờ Quốc Gia Bắc Trung Nam
Bắc Trung Nam
1 225.8 1 299.6 1 319.0
1 083.8 1 146.6 1 154.4
925.8 981.6 994.2
876.0 932.7 952.4
925.0 984.8 1 003.6
961.3 1 004.3 1 003.6
945.3 949.8 952.4
980.8 985.6 994.2
970.3 984.8 1 003.6
1 316.5 1 315.4 1 319.0
1 042.5 1 051.7 1 067.4
751.6 783.6 816.8
744.0 790.5 838.0
892.9 921.3 952.4
948.7 972.8 1 003.6
1 040.4 1 051.7 1 067.4
1 319.0 1 319.0 1 297.0
1 319.0 1 319.0 1 319.0
1 234.7 1 245.7 1 272.0
1 015.2 1 038.9 1 067.4
1 099.0 1 143.4 1 191.9
913.9 956.7 1 003.6
0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.00000000 0.00000000 0.00000000
Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.