TRANG CHỦ > Thông tin thị trường điện

DỰ KIẾN CÔNG SUẤT NGUỒN ĐIỆN ĐƯỢC HUY ĐỘNG 05/12/2022

Chọn ngày:    
Tổng công suất lắp đặt Dự kiến công suất huy động (MW)
Mục (MW)
Toàn Quốc 79 351
Thủy điện 22 345
Nhiệt điện than 25 820
Nhiệt điện khí 7 398
Nhiệt điện dầu 1 579
Sinh khối 356
Điện mặt trời trang trại (*) 8 907
Điện gió (*) 4 667
Điện mặt trời mái nhà (**) 7 660
Loại khác 619
Khi phụ tải vào thấp điểm trưa Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối
31 264 36 706
5 454 15 159
11 463 13 424
3 060 5 082
132 644
47 47
4 779 13
2 301 2 054
3 847 102
181 181
Ghi chú:
- (*) Công suất tối đa huy động theo dự báo và điều kiện hệ thống.
- (**) Công suất tối đa huy động theo dự báo và điều kiện hệ thống được ĐĐQG tính toán và công bố đến các TCTĐL theo văn bản số 3998/ĐĐQG-TTĐ ngày 26/09/2021.

thông tin thị trường giờ tới ngày 05/12/2022

Phụ tải (MW) Giá biên (đ/kWh)
Giờ Quốc Gia Bắc Trung Nam
Bắc Trung Nam
Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.