Ngày: 17/01/2019
  • :
  • :

H.Thống: 27 650
1h:
22 446
2h:
21 733
3h:
21 459
4h:
21 379
5h:
22 413
6h:
23 662
7h:
25 894
8h:
28 401
9h:
29 313
10h:
29 277
11h:
28 492
12h:
26 091
13h:
27 319
14h:
28 372
15h:
28 854
16h:
29 818
17h:
29 543
18h:
31 962
19h:
29 003
20h:
27 418
21h:
27 650
22h:
26 300
23h:
24 851
24h:
23 281
M.Bắc: 12 054
1h:
9 488  
2h:
9 338  
3h:
9 150  
4h:
9 228  
5h:
9 526  
6h:
10 738
7h:
11 925
8h:
12 146
9h:
12 373
10h:
11 951
11h:
12 310
12h:
11 034
13h:
10 933
14h:
11 258
15h:
11 507
16h:
12 592
17h:
13 945
18h:
15 823
19h:
13 147
20h:
12 028
21h:
12 054
22h:
11 232
23h:
10 375
24h:
9 630  
M.Trung: 1 863  
1h:
1 417  
2h:
1 343  
3h:
1 291  
4h:
1 220  
5h:
1 342  
6h:
1 464  
7h:
1 680  
8h:
2 133  
9h:
2 299  
10h:
2 814  
11h:
2 194  
12h:
1 894  
13h:
1 984  
14h:
2 122  
15h:
2 163  
16h:
2 276  
17h:
2 296  
18h:
2 438  
19h:
2 203  
20h:
1 906  
21h:
1 863  
22h:
1 762  
23h:
1 706  
24h:
1 615  
M.Nam: 13 733
1h:
11 541
2h:
11 052
3h:
11 019
4h:
10 931
5h:
11 545
6h:
11 460
7h:
12 289
8h:
14 122
9h:
14 642
10h:
14 512
11h:
13 989
12h:
13 163
13h:
14 403
14h:
14 992
15h:
15 184
16h:
14 951
17h:
13 302
18h:
13 702
19h:
13 653
20h:
13 484
21h:
13 733
22h:
13 306
23h:
12 770
24h:
12 036

M.Bắc: 679.0  
1h:
857.0  
2h:
801.2  
3h:
794.4  
4h:
794.5  
5h:
841.3  
6h:
890.3  
7h:
762.5  
8h:
550.0  
9h:
626.0  
10h:
1.0     
11h:
500.0  
12h:
550.0  
13h:
1.0     
14h:
1.0     
15h:
1.0     
16h:
499.0  
17h:
1.0     
18h:
735.0  
19h:
1.0     
20h:
1.0     
21h:
679.0  
22h:
727.6  
23h:
868.6  
24h:
920.0  
M.Trung: 782.6  
1h:
922.3  
2h:
856.7  
3h:
853.1  
4h:
851.3  
5h:
901.6  
6h:
928.2  
7h:
824.2  
8h:
786.2  
9h:
1 127.4
10h:
1 135.3
11h:
705.0  
12h:
600.0  
13h:
1 116.7
14h:
1 103.7
15h:
1 319.0
16h:
1 319.0
17h:
1.1     
18h:
782.6  
19h:
410.0  
20h:
713.4  
21h:
782.6  
22h:
789.8  
23h:
934.7  
24h:
981.7  
M.Nam: 904.4  
1h:
979.8  
2h:
904.4  
3h:
904.4  
4h:
904.4  
5h:
966.0  
6h:
979.8  
7h:
904.4  
8h:
904.4  
9h:
1 318.1
10h:
1 318.1
11h:
836.0  
12h:
695.0  
13h:
1 318.0
14h:
1 318.1
15h:
1 319.0
16h:
1 319.0
17h:
1.2     
18h:
904.4  
19h:
482.8  
20h:
836.0  
21h:
904.4  
22h:
904.4  
23h:
1 032.5
24h:
1 054.1

: Tăng : Không thay đổi : Giảm
USTDA viện trợ không hoàn lại hơn 17 tỷ đồng để nghiên cứu phát triển hệ thống tích trữ năng lượng tại Việt Nam
Thị trường điện đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát lệnh khởi công các dự án đường dây 500 kV mạch 3

Mạng lưới

Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.