Ngày: 16/07/2020
  • :
  • :

H.Thống: 31 520
1h:
30 472
2h:
29 958
3h:
29 139
4h:
28 613
5h:
28 209
6h:
28 126
7h:
31 520
8h:
33 896
9h:
35 492
10h:
36 218
M.Bắc: 14 906
1h:
16 301
2h:
16 113
3h:
15 650
4h:
14 993
5h:
14 392
6h:
14 161
7h:
14 907
8h:
16 526
9h:
17 282
10h:
17 930
M.Trung: 2 236  
1h:
2 163  
2h:
2 164  
3h:
2 089  
4h:
2 096  
5h:
2 093  
6h:
2 146  
7h:
2 236  
8h:
2 636  
9h:
2 905  
10h:
3 144  
M.Nam: 14 377
1h:
12 008
2h:
11 681
3h:
11 400
4h:
11 524
5h:
11 724
6h:
11 820
7h:
14 377
8h:
14 734
9h:
15 305
10h:
15 144

M.Bắc: 1 342.3
1h:
1 076.8
2h:
1 012.1
3h:
910.2  
4h:
892.9  
5h:
879.0  
6h:
900.0  
7h:
1 342.3
8h:
1 342.3
9h:
1 342.2
10h:
1 201.0
M.Trung: 1 342.3
1h:
1 076.8
2h:
1 012.1
3h:
910.2  
4h:
892.9  
5h:
879.0  
6h:
900.0  
7h:
1 342.3
8h:
1 342.3
9h:
1 342.2
10h:
1 201.0
M.Nam: 1 342.3
1h:
1 076.8
2h:
1 012.1
3h:
910.2  
4h:
892.9  
5h:
879.0  
6h:
900.0  
7h:
1 342.3
8h:
1 342.3
9h:
1 342.2
10h:
1 201.0

: Tăng : Không thay đổi : Giảm
EVN đảm bảo cấp nước đúng yêu cầu của ngành Nông nghiệp
Thị trường điện đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát lệnh khởi công các dự án đường dây 500 kV mạch 3

Mạng lưới

Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.