Ngày: 22/03/2019
  • :
  • :

H.Thống: 28 892
1h:
24 338
2h:
24 436
3h:
24 163
4h:
23 985
5h:
24 203
6h:
25 941
7h:
27 382
8h:
30 547
9h:
31 940
10h:
31 958
11h:
31 096
12h:
28 892
13h:
31 685
14h:
33 208
15h:
32 588
M.Bắc: 12 206
1h:
10 127
2h:
10 107
3h:
10 228
4h:
10 020
5h:
10 270
6h:
11 492
7h:
12 393
8h:
12 789
9h:
13 445
10h:
13 516
11h:
13 315
12h:
12 206
13h:
13 707
14h:
14 405
15h:
13 830
M.Trung: 2 245  
1h:
1 275  
2h:
1 430  
3h:
1 339  
4h:
1 418  
5h:
1 458  
6h:
1 665  
7h:
1 584  
8h:
2 059  
9h:
2 349  
10h:
2 565  
11h:
2 794  
12h:
2 245  
13h:
2 414  
14h:
2 595  
15h:
2 611  
M.Nam: 14 441
1h:
12 936
2h:
12 900
3h:
12 597
4h:
12 547
5h:
12 474
6h:
12 784
7h:
13 405
8h:
15 699
9h:
16 146
10h:
15 877
11h:
14 987
12h:
14 441
13h:
15 564
14h:
16 208
15h:
16 148

M.Bắc: 1.0     
1h:
680.0  
2h:
720.0  
3h:
905.0  
4h:
680.0  
5h:
680.0  
6h:
1 319.0
7h:
1 319.0
8h:
1 319.0
9h:
1 319.0
10h:
680.0  
11h:
1.0     
12h:
1.0     
13h:
720.0  
14h:
1 168.0
15h:
1 100.0
M.Trung: 1 319.0
1h:
1 319.0
2h:
1 319.0
3h:
1 319.0
4h:
1 319.0
5h:
1 319.0
6h:
1 319.0
7h:
1 319.0
8h:
1 319.0
9h:
1 319.0
10h:
1 319.0
11h:
1 319.0
12h:
1 319.0
13h:
1 319.0
14h:
1 319.0
15h:
1 319.0
M.Nam: 1 319.0
1h:
1 319.0
2h:
1 319.0
3h:
1 319.0
4h:
1 319.0
5h:
1 319.0
6h:
1 319.0
7h:
1 319.0
8h:
1 319.0
9h:
1 319.0
10h:
1 319.0
11h:
1 319.0
12h:
1 319.0
13h:
1 319.0
14h:
1 319.0
15h:
1 319.0

: Tăng : Không thay đổi : Giảm
EVN đảm bảo cấp nước đúng yêu cầu của ngành Nông nghiệp
Thị trường điện đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát lệnh khởi công các dự án đường dây 500 kV mạch 3

Mạng lưới

Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.