Ngày: 22/06/2018
  • :
  • :

H.Thống: 25 783
1h:
26 804
2h:
26 706
3h:
26 054
4h:
25 783
5h:
25 150
6h:
26 100
7h:
27 206
M.Bắc: 13 851
1h:
14 128
2h:
14 115
3h:
13 933
4h:
13 851
5h:
13 318
6h:
13 270
7h:
13 896
M.Trung: 1 594  
1h:
1 760  
2h:
1 736  
3h:
1 638  
4h:
1 595  
5h:
1 651  
6h:
1 698  
7h:
1 836  
M.Nam: 10 337
1h:
10 917
2h:
10 855
3h:
10 482
4h:
10 337
5h:
10 181
6h:
11 132
7h:
11 474

M.Bắc: 1.0     
1h:
1.0     
2h:
1.0     
3h:
1.0     
4h:
1.0     
5h:
1.0     
6h:
1.0     
7h:
1.0     
M.Trung: 809.6  
1h:
1 000.0
2h:
850.0  
3h:
857.2  
4h:
809.6  
5h:
864.8  
6h:
965.0  
7h:
676.0  
M.Nam: 894.3  
1h:
1 119.4
2h:
947.3  
3h:
946.9  
4h:
894.3  
5h:
946.9  
6h:
1 092.5
7h:
750.0  

: Tăng : Không thay đổi : Giảm
Công điện của EVN về ứng phó với Áp thấp nhiệt đới
Vận hành thị trường điện gắn với đảm bảo điện cho sản xuất và đời sống
Dự án Thuỷ điện Đa Nhim mở rộng: Phấn đấu về đích đúng hẹn

Mạng lưới

Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.