Ngày: 28/02/2020
  • :
  • :

H.Thống: 23 387
1h:
23 387
2h:
23 145
3h:
23 140
M.Bắc: 9 515  
1h:
9 515  
2h:
9 501  
3h:
9 504  
M.Trung: 1 760  
1h:
1 761  
2h:
1 797  
3h:
1 794  
M.Nam: 12 111
1h:
12 111
2h:
11 847
3h:
11 842

M.Bắc: 1 342.3
1h:
1 342.3
2h:
1 092.2
3h:
1 342.3
M.Trung: 1 342.3
1h:
1 342.3
2h:
1 160.4
3h:
1 342.3
M.Nam: 1 342.3
1h:
1 342.3
2h:
1 161.3
3h:
1 342.3

: Tăng : Không thay đổi : Giảm
EVN đảm bảo cấp nước đúng yêu cầu của ngành Nông nghiệp
Thị trường điện đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát lệnh khởi công các dự án đường dây 500 kV mạch 3

Mạng lưới

Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.