Ngày: 16/10/2019
  • :
  • :

H.Thống: 23 349
1h:
23 595
2h:
23 401
3h:
23 349
4h:
23 552
5h:
23 399
6h:
23 519
M.Bắc: 10 193
1h:
10 423
2h:
10 148
3h:
10 193
4h:
10 373
5h:
10 294
6h:
10 561
M.Trung: 1 705  
1h:
1 709  
2h:
1 705  
3h:
1 705  
4h:
1 683  
5h:
1 652  
6h:
1 671  
M.Nam: 11 450
1h:
11 463
2h:
11 548
3h:
11 451
4h:
11 496
5h:
11 453
6h:
11 287

M.Bắc: 1 319.0
1h:
1 135.7
2h:
1 202.6
3h:
1 319.0
4h:
1 272.2
5h:
950.0  
6h:
700.0  
M.Trung: 1 319.0
1h:
1 157.5
2h:
1 230.6
3h:
1 319.0
4h:
1 288.7
5h:
964.3  
6h:
688.2  
M.Nam: 1 319.0
1h:
1 170.0
2h:
1 249.0
3h:
1 319.0
4h:
1 300.0
5h:
984.7  
6h:
697.1  

: Tăng : Không thay đổi : Giảm
EVN đảm bảo cấp nước đúng yêu cầu của ngành Nông nghiệp
Thị trường điện đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát lệnh khởi công các dự án đường dây 500 kV mạch 3

Mạng lưới

Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.