Ngày: 22/07/2018
  • :
  • :

H.Thống: 24 974
1h:
21 090
2h:
20 701
3h:
20 188
4h:
20 286
5h:
20 067
6h:
19 963
7h:
20 118
8h:
21 719
9h:
22 449
10h:
23 289
11h:
23 154
12h:
21 947
13h:
22 456
14h:
22 579
15h:
23 222
16h:
23 364
17h:
23 896
18h:
24 534
19h:
24 974
20h:
24 230
21h:
23 626
22h:
22 979
M.Bắc: 12 466
1h:
9 295  
2h:
9 229  
3h:
9 231  
4h:
9 320  
5h:
9 160  
6h:
9 285  
7h:
9 377  
8h:
10 402
9h:
10 592
10h:
11 330
11h:
11 394
12h:
10 800
13h:
10 811
14h:
10 780
15h:
11 463
16h:
11 427
17h:
12 080
18h:
12 568
19h:
12 466
20h:
11 787
21h:
11 428
22h:
11 003
M.Trung: 2 224  
1h:
1 910  
2h:
1 616  
3h:
1 633  
4h:
1 648  
5h:
1 613  
6h:
1 688  
7h:
1 788  
8h:
1 938  
9h:
2 021  
10h:
1 952  
11h:
1 933  
12h:
1 871  
13h:
1 969  
14h:
2 021  
15h:
2 020  
16h:
1 949  
17h:
1 981  
18h:
2 003  
19h:
2 224  
20h:
2 223  
21h:
2 136  
22h:
2 075  
M.Nam: 10 284
1h:
9 885  
2h:
9 856  
3h:
9 324  
4h:
9 318  
5h:
9 294  
6h:
8 991  
7h:
8 953  
8h:
9 379  
9h:
9 836  
10h:
10 007
11h:
9 826  
12h:
9 276  
13h:
9 676  
14h:
9 777  
15h:
9 739  
16h:
9 988  
17h:
9 835  
18h:
9 963  
19h:
10 284
20h:
10 220
21h:
10 063
22h:
9 902  

M.Bắc: 660.0  
1h:
1.0     
2h:
1.0     
3h:
0.8     
4h:
0.8     
5h:
0.8     
6h:
0.1     
7h:
0.1     
8h:
0.1     
9h:
1.0     
10h:
1.0     
11h:
1.0     
12h:
1.0     
13h:
1.0     
14h:
1.0     
15h:
1.0     
16h:
1.0     
17h:
1.0     
18h:
666.6  
19h:
660.0  
20h:
1.0     
21h:
1.0     
22h:
0.0     
M.Trung: 708.5  
1h:
184.7  
2h:
185.6  
3h:
1.1     
4h:
1.1     
5h:
1.1     
6h:
1.1     
7h:
1.1     
8h:
1.1     
9h:
299.4  
10h:
650.0  
11h:
347.7  
12h:
1.3     
13h:
522.8  
14h:
305.0  
15h:
305.0  
16h:
303.6  
17h:
349.3  
18h:
705.2  
19h:
708.5  
20h:
861.6  
21h:
698.7  
22h:
692.3  
M.Nam: 815.0  
1h:
213.0  
2h:
213.0  
3h:
1.2     
4h:
1.2     
5h:
1.2     
6h:
1.2     
7h:
1.2     
8h:
1.2     
9h:
350.0  
10h:
751.2  
11h:
400.0  
12h:
1.5     
13h:
600.0  
14h:
350.0  
15h:
350.0  
16h:
350.0  
17h:
400.0  
18h:
815.0  
19h:
815.0  
20h:
998.0  
21h:
815.0  
22h:
805.6  

: Tăng : Không thay đổi : Giảm
EVN không tiết giảm điện dù nắng nóng đỉnh điểm
Vận hành thị trường điện gắn với đảm bảo điện cho sản xuất và đời sống
EVNNPT kỷ niệm 10 năm ngày thành lập

Mạng lưới

Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.