Ngày: 22/09/2018
  • :
  • :

H.Thống: 23 923
1h:
23 472
2h:
23 050
3h:
22 765
4h:
22 611
5h:
22 643
6h:
23 299
7h:
23 923
8h:
27 980
9h:
29 033
10h:
29 480
M.Bắc: 11 312
1h:
11 285
2h:
10 991
3h:
10 967
4h:
10 865
5h:
10 777
6h:
11 251
7h:
11 312
8h:
12 980
9h:
13 322
10h:
13 737
M.Trung: 1 908  
1h:
1 717  
2h:
1 691  
3h:
1 685  
4h:
1 692  
5h:
1 693  
6h:
1 995  
7h:
1 908  
8h:
2 321  
9h:
2 394  
10h:
2 532  
M.Nam: 10 702
1h:
10 470
2h:
10 368
3h:
10 113
4h:
10 054
5h:
10 173
6h:
10 052
7h:
10 703
8h:
12 680
9h:
13 317
10h:
13 211

M.Bắc: 481.6  
1h:
1.0     
2h:
1.0     
3h:
1.0     
4h:
1.0     
5h:
1.0     
6h:
1.0     
7h:
481.6  
8h:
872.8  
9h:
1 280.0
10h:
1 280.0
M.Trung: 1.0     
1h:
1.0     
2h:
1.0     
3h:
1.0     
4h:
1.0     
5h:
1.0     
6h:
1.0     
7h:
1.0     
8h:
902.4  
9h:
1 280.0
10h:
1 280.0
M.Nam: 1.2     
1h:
1.1     
2h:
1.1     
3h:
1.1     
4h:
1.1     
5h:
1.1     
6h:
1.1     
7h:
1.2     
8h:
1 055.1
9h:
1 280.0
10h:
1 280.0

: Tăng : Không thay đổi : Giảm
USTDA viện trợ không hoàn lại hơn 17 tỷ đồng để nghiên cứu phát triển hệ thống tích trữ năng lượng tại Việt Nam
Vận hành thị trường điện gắn với đảm bảo điện cho sản xuất và đời sống
EVNNPT kỷ niệm 10 năm ngày thành lập

Mạng lưới

Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.