Ngày: 19/07/2018
  • :
  • :

H.Thống: 26 407
1h:
20 595
2h:
20 482
3h:
20 503
4h:
20 184
5h:
20 271
6h:
21 272
7h:
23 416
8h:
27 386
9h:
28 186
10h:
27 862
11h:
27 350
12h:
25 282
13h:
26 407
14h:
27 894
15h:
28 172
16h:
28 379
M.Bắc: 11 665
1h:
9 693  
2h:
9 629  
3h:
9 608  
4h:
9 544  
5h:
9 553  
6h:
10 054
7h:
11 207
8h:
12 319
9h:
12 528
10h:
12 239
11h:
12 323
12h:
11 461
13h:
11 665
14h:
12 219
15h:
12 507
16h:
12 832
M.Trung: 1 973  
1h:
1 523  
2h:
1 560  
3h:
1 491  
4h:
1 416  
5h:
1 416  
6h:
1 588  
7h:
1 595  
8h:
1 970  
9h:
2 061  
10h:
2 196  
11h:
2 103  
12h:
1 952  
13h:
1 973  
14h:
2 195  
15h:
2 241  
16h:
2 245  
M.Nam: 12 769
1h:
9 379  
2h:
9 293  
3h:
9 405  
4h:
9 224  
5h:
9 302  
6h:
9 630  
7h:
10 614
8h:
13 098
9h:
13 598
10h:
13 428
11h:
12 924
12h:
11 870
13h:
12 769
14h:
13 479
15h:
13 424
16h:
13 301

M.Bắc: 1.0     
1h:
0.8     
2h:
0.0     
3h:
0.8     
4h:
0.0     
5h:
0.8     
6h:
0.8     
7h:
0.8     
8h:
150.0  
9h:
150.0  
10h:
1.0     
11h:
1.0     
12h:
1.0     
13h:
1.0     
14h:
1.0     
15h:
1.0     
16h:
470.6  
M.Trung: 1.1     
1h:
0.9     
2h:
0.9     
3h:
0.9     
4h:
0.9     
5h:
0.9     
6h:
0.9     
7h:
0.9     
8h:
162.1  
9h:
161.1  
10h:
1.1     
11h:
1.1     
12h:
1.1     
13h:
1.1     
14h:
1.1     
15h:
1.1     
16h:
500.0  
M.Nam: 782.0  
1h:
1.0     
2h:
1.0     
3h:
1.0     
4h:
1.0     
5h:
1.0     
6h:
1.0     
7h:
1.0     
8h:
1 043.1
9h:
1 043.1
10h:
1 043.1
11h:
778.5  
12h:
650.0  
13h:
782.0  
14h:
1 043.1
15h:
998.0  
16h:
896.1  

: Tăng : Không thay đổi : Giảm
EVN không tiết giảm điện dù nắng nóng đỉnh điểm
Vận hành thị trường điện gắn với đảm bảo điện cho sản xuất và đời sống
EVNNPT kỷ niệm 10 năm ngày thành lập

Mạng lưới

Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.