Ngày: 18/08/2022
  • :
  • :

H.Thống: 37 155
0h30:
30 750
1h:
29 964
1h30:
29 628
2h:
29 072
2h30:
28 816
3h:
28 556
3h30:
28 322
4h:
27 871
4h30:
28 083
5h:
28 057
5h30:
28 639
6h:
29 025
6h30:
29 669
7h:
30 915
7h30:
33 609
8h:
35 151
8h30:
36 949
9h:
37 624
9h30:
37 893
10h:
38 213
10h30:
38 638
11h:
38 068
11h30:
37 155
12h:
37 306
12h30:
38 113
13h:
40 000
M.Bắc: 17 768
0h30:
15 352
1h:
14 831
1h30:
14 696
2h:
14 339
2h30:
14 199
3h:
14 018
3h30:
13 692
4h:
13 425
4h30:
13 840
5h:
13 689
5h30:
13 949
6h:
14 188
6h30:
14 418
7h:
14 888
7h30:
15 805
8h:
16 164
8h30:
17 238
9h:
17 471
9h30:
17 883
10h:
18 304
10h30:
18 521
11h:
18 122
11h30:
17 768
12h:
17 860
12h30:
18 027
13h:
18 632
M.Trung: 4 119  
0h30:
2 738  
1h:
2 737  
1h30:
2 581  
2h:
2 557  
2h30:
2 445  
3h:
2 424  
3h30:
2 471  
4h:
2 607  
4h30:
2 489  
5h:
2 547  
5h30:
2 645  
6h:
2 666  
6h30:
2 721  
7h:
2 793  
7h30:
3 073  
8h:
3 391  
8h30:
3 617  
9h:
3 747  
9h30:
3 768  
10h:
3 841  
10h30:
4 014  
11h:
3 956  
11h30:
4 119  
12h:
3 922  
12h30:
3 826  
13h:
4 007  
M.Nam: 15 268
0h30:
12 660
1h:
12 396
1h30:
12 351
2h:
12 176
2h30:
12 172
3h:
12 113
3h30:
12 159
4h:
11 839
4h30:
11 754
5h:
11 821
5h30:
12 045
6h:
12 172
6h30:
12 530
7h:
13 234
7h30:
14 732
8h:
15 595
8h30:
16 094
9h:
16 406
9h30:
16 242
10h:
16 068
10h30:
16 103
11h:
15 990
11h30:
15 268
12h:
15 524
12h30:
16 260
13h:
17 361

M.Bắc: 1 200.0
0h30:
0.8     
1h:
0.8     
1h30:
0.8     
2h:
0.9     
2h30:
0.9     
3h:
0.9     
3h30:
0.9     
4h:
0.8     
4h30:
0.8     
5h:
0.8     
5h30:
0.8     
6h:
0.8     
6h30:
0.9     
7h:
0.9     
7h30:
0.9     
8h:
0.9     
8h30:
1 000.0
9h:
1 300.0
9h30:
1 602.3
10h:
1 409.0
10h30:
1 400.0
11h:
1 400.0
11h30:
1 200.0
12h:
1 400.0
12h30:
1 400.0
13h:
1 400.0
M.Trung: 1.0     
0h30:
0.8     
1h:
0.8     
1h30:
0.8     
2h:
0.8     
2h30:
0.8     
3h:
0.8     
3h30:
0.8     
4h:
0.9     
4h30:
0.8     
5h:
0.8     
5h30:
0.8     
6h:
0.8     
6h30:
0.8     
7h:
0.8     
7h30:
0.8     
8h:
0.8     
8h30:
0.9     
9h:
0.9     
9h30:
0.0     
10h:
0.0     
10h30:
0.9     
11h:
1.0     
11h30:
1.0     
12h:
1.0     
12h30:
1.0     
13h:
1 205.9
M.Nam: 1.0     
0h30:
1.0     
1h:
1.0     
1h30:
1.0     
2h:
1.0     
2h30:
1.0     
3h:
1.0     
3h30:
1.0     
4h:
1.0     
4h30:
1.0     
5h:
1.0     
5h30:
1.0     
6h:
1.0     
6h30:
1.0     
7h:
1.0     
7h30:
1.0     
8h:
1.0     
8h30:
1.0     
9h:
1.0     
9h30:
0.0     
10h:
0.0     
10h30:
1.0     
11h:
1.0     
11h30:
1.0     
12h:
1.0     
12h30:
1.0     
13h:
1 286.6

: Tăng : Không thay đổi : Giảm
Vận hành hệ thống điện
Thị trường điện đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy
Giới thiệu hệ thống điện Việt Nam

Mạng lưới

Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.