Ngày: 05/12/2022
  • :
  • :

H.Thống: 24 272
0h30:
21 488
1h:
21 209
1h30:
21 042
2h:
20 979
2h30:
20 779
3h:
20 542
3h30:
20 425
4h:
20 906
4h30:
21 539
5h:
22 062
5h30:
22 975
6h:
24 272
6h30:
25 410
7h:
26 158
7h30:
28 458
M.Bắc: 10 910
0h30:
9 467  
1h:
9 341  
1h30:
9 293  
2h:
9 318  
2h30:
9 258  
3h:
8 997  
3h30:
9 012  
4h:
9 160  
4h30:
9 367  
5h:
9 588  
5h30:
10 027
6h:
10 910
6h30:
11 809
7h:
12 006
7h30:
12 708
M.Trung: 2 553  
0h30:
2 007  
1h:
1 936  
1h30:
1 939  
2h:
1 958  
2h30:
2 005  
3h:
2 022  
3h30:
1 920  
4h:
2 040  
4h30:
2 092  
5h:
2 211  
5h30:
2 395  
6h:
2 553  
6h30:
2 519  
7h:
2 508  
7h30:
2 668  
M.Nam: 10 809
0h30:
10 014
1h:
9 932  
1h30:
9 810  
2h:
9 703  
2h30:
9 516  
3h:
9 523  
3h30:
9 493  
4h:
9 705  
4h30:
10 080
5h:
10 262
5h30:
10 552
6h:
10 809
6h30:
11 082
7h:
11 643
7h30:
13 083

M.Bắc: 1 350.0
0h30:
1.0     
1h:
1.0     
1h30:
1.0     
2h:
1.0     
2h30:
1.0     
3h:
1.0     
3h30:
1.0     
4h:
1.0     
4h30:
1.0     
5h:
1.0     
5h30:
1.0     
6h:
1 350.0
6h30:
1 372.6
7h:
1 533.8
7h30:
1 602.3
M.Trung: 1.0     
0h30:
1.0     
1h:
1.0     
1h30:
1.0     
2h:
1.0     
2h30:
1.0     
3h:
1.0     
3h30:
1.0     
4h:
1.0     
4h30:
1.0     
5h:
1.0     
5h30:
1.0     
6h:
1.0     
6h30:
1.0     
7h:
0.0     
7h30:
1.0     
M.Nam: 1.0     
0h30:
1.0     
1h:
1.0     
1h30:
1.0     
2h:
1.0     
2h30:
1.0     
3h:
1.0     
3h30:
1.0     
4h:
1.0     
4h30:
1.0     
5h:
1.0     
5h30:
1.0     
6h:
1.0     
6h30:
1.0     
7h:
0.0     
7h30:
1.0     

: Tăng : Không thay đổi : Giảm
Vận hành hệ thống điện
Thị trường điện đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy
Giới thiệu hệ thống điện Việt Nam

Mạng lưới

Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.