Ngày: 04/10/2022
  • :
  • :

H.Thống: 25 691
0h30:
25 992
1h:
25 462
1h30:
25 588
2h:
24 899
2h30:
25 088
3h:
25 233
3h30:
25 080
4h:
25 252
4h30:
25 538
5h:
25 691
5h30:
25 941
6h:
26 337
6h30:
26 871
M.Bắc: 11 673
0h30:
12 002
1h:
11 812
1h30:
11 973
2h:
11 592
2h30:
11 583
3h:
11 619
3h30:
11 638
4h:
11 688
4h30:
11 696
5h:
11 673
5h30:
11 814
6h:
12 162
6h30:
12 442
M.Trung: 2 386  
0h30:
2 403  
1h:
2 295  
1h30:
2 369  
2h:
2 345  
2h30:
2 352  
3h:
2 346  
3h30:
2 321  
4h:
2 303  
4h30:
2 411  
5h:
2 386  
5h30:
2 416  
6h:
2 450  
6h30:
2 527  
M.Nam: 11 632
0h30:
11 587
1h:
11 355
1h30:
11 247
2h:
10 962
2h30:
11 153
3h:
11 268
3h30:
11 121
4h:
11 261
4h30:
11 432
5h:
11 632
5h30:
11 711
6h:
11 726
6h30:
11 902

M.Bắc: 0.9     
0h30:
0.9     
1h:
0.0     
1h30:
0.0     
2h:
0.9     
2h30:
0.0     
3h:
0.9     
3h30:
0.9     
4h:
0.9     
4h30:
0.9     
5h:
0.9     
5h30:
0.9     
6h:
0.9     
6h30:
0.0     
M.Trung: 0.8     
0h30:
0.8     
1h:
0.0     
1h30:
0.0     
2h:
0.8     
2h30:
0.0     
3h:
0.8     
3h30:
0.8     
4h:
0.8     
4h30:
0.8     
5h:
0.8     
5h30:
0.8     
6h:
0.8     
6h30:
0.0     
M.Nam: 1.0     
0h30:
1.0     
1h:
0.0     
1h30:
1.0     
2h:
1.0     
2h30:
1.0     
3h:
1.0     
3h30:
1.0     
4h:
1.0     
4h30:
1.0     
5h:
1.0     
5h30:
1.0     
6h:
1.0     
6h30:
0.0     

: Tăng : Không thay đổi : Giảm
Vận hành hệ thống điện
Thị trường điện đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy
Giới thiệu hệ thống điện Việt Nam

Mạng lưới

Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.