TRANG CHỦ > TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ > Văn hóa doanh nghiệp - NLDC

01/08/2017 12:00:00 SA
Lời tự bạch của một cán bộ tại Điều độ miền Trung
01/05/2017 12:00:00 SA
hưởng ứng các chương trình và hoạt động cộng đồng do Tập đoàn Điện lực và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia phát động
31/10/2016 12:00:00 SA
Ngày 28/10/2016, các CBCNV đại diện cho Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc được Ban Lãnh đạo cơ quan tạo điều kiện tổ chức tham quan và tìm hiểu về Văn hóa doanh nghiệp của FPT, một trong những doanh nghiệp vững mạnh làm rạng danh Việt Nam trên bản đồ thế giới, lá cờ đầu trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp tới từng cá nhân trong công ty cũng như các khách hàng, đối tác làm việc.
20/08/2016 12:00:00 SA
Cùng với sự phát triển của xã hội hiện đại. Ngày nay, văn hóa đồng phục đã trở thành một thứ "mốt" không chỉ trong các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước mà còn trong rất nhiều các doanh nghiệp. Nó thể hiện nét đặc trưng cho môi trường làm việc, tính chất công việc hoặc thương hiệu ... của đơn vị hay doanh nghiệp đó. 
12/07/2016 12:00:00 SA
Văn hóa doanh nghiệp ngành điện đã được hình thành và xây dựng trong suốt quá trình phát triển ngành. Đó là truyền thống đoàn kết một lòng của CBCNV vượt qua những khó khăn, thách thức tạo nên những động lực phát triển cho doanh nghiệp, khẳng định sự trưởng thành, đi lên của ngành Điện lực Việt Nam nói chung và của Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia nói riêng.
23/06/2016 12:00:00 SA
Thực hiện chỉ thị số 2250/CT-EVN ngày 06/6/2016 của EVN về công tác xây dựng và thực thi Văn hóa doanh nghiệp năm 2016. Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Bắc cùng với sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, các phòng đã triển khai, xây dựng và thực hiện bám sát theo các nội dung trong cuốn tài liệu Văn hóa EVN, Tài liệu Văn hóa Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia ban hành.
12
Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.