TRANG CHỦ > Thị trường điện

Quá trình triển khai thị trường VCGM

5/2006 - 4/2007: Đề án “Lựa chọn mô hình tổng thể thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam” – TV Soluziona (Tây Ban Nha).

 • Các mô hình thị trường điện hiện tại trên thế giới.
 • So sánh và đề xuất mô hình TTĐ thích hợp.
 • Đề xuất KH chuyển đổi từ mô hình ngành điện hiện tại sang hoạt động theo cơ chế TTĐ cạnh tranh.

5/2007 - 2/2008: Đề án “Thiết kế mô hình tổng thể thị trường phát điện và mô hình tái cơ cấu ngành điện” – TV KEMA (Mỹ).

 • So sánh chi tiết mô hình CBP và mô hình PBP.
 • Khuyến nghị lựa chọn mô hình TTĐ cho Việt Nam: Mô hình CBP.
 • Thiết kế cấu trúc tổng thể thị trường CBP.
 • Đề xuất phương án tái cơ cấu ngành điện phù hợp với mô hình CBP.
 • (Cấu trúc tổng thể thị trường phát điện theo mô hình CBP đã được PTTg CP Hoàng Trung Hải thông qua và cho phép triển khai các bước tiếp theo)

2/2008 - 5/2008: Đề án “Thẩm định độc lập và hoàn thiện thiết kế tổng thể Thị trường phát điện cạnh tranh” - TV Campbell Carr (Anh).

 • Thẩm định độc lập thiết kế tổng thể do KEMA đề xuất.
 • Đề xuất các cơ chế chi tiết để hoàn thiện thiết kế tổng thể thị trường CBP: nhà máy điện mới tốt nhất – BNE; giá công suất thị trường – CAN; Giá trị nước; Thủy điện chiến lược đa mục tiêu…

5/2008 – 9/2009: Đề án “Thiết kế chi tiết và xây dựng quy định vận hành thị trường điện” - Tư vấn PB Associates (New Zealand).

 • Thiết kế chi tiết thị trường điện.
 • Xây dựng quy định vận hành thị trường điện.

Các công tác chuẩn bị của ERAV và EVN:

 • Thành lập Tổ soạn thảo quy định vận hành thị trường điện (Quyết đinh 2255/QĐ-BCT ngày 14/4/2008): thành phần ERAV, EVN, A0, EPTC, đại diện các NMĐ, PVN, TKV.
 • Tổ chức hội thảo (9 cuộc): Soluziona  - 2 cuộc; KEMA - 3 cuộc; Campbell Carr - 1 cuộc; PB Associates- 3 cuộc.
 • Lấy ý kiến chính thức bằng văn bản: EVN, PVN, TKV, LILAMA, các chủ đầu tư khác; các tổ chức quốc tế WB, ADB, AFD…

Kết quả đạt được:

 • Mô hình thị trường phát điện cho Việt Nam
 • Thiết kế tổng thể thị trường điện
 • Thiết kế chi tiết thị trường điện
 • Ban hành Thông tư về Quy định thị trường điện
Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.