TRANG CHỦ > Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ phòng Kế hoạch

1. Chức năng

Tham mưu và quản lý các công tác kế hoạch vốn, quản lý vật tư, quản lý đầu tư xây dựng  và quản lý đấu thầu.

2. Nhiệm vụ
 1. Xây dựng kế hoạch chi phí SXKD, kế hoạch đầu tư xây dựng hàng năm của EVNNLDC; Kiểm tra, hiệu chỉnh, kiến nghị phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng cho các đơn vị trực thuộc EVNNLDC; Đề xuất phê duyệt kế hoạch điều chỉnh; Kiểm tra, giám sát, tổng kết, đánh giá công tác kế hoạch của toàn EVNNLDC.
 2. Tổng hợp, giải trình kế hoạch huy động các nguồn vốn đầu tư bao gồm vốn ngân sách, vốn ODA, vốn vay tín dụng ưu đãi trong nước, các nguồn vốn vay thương mại khác với các cơ quan chức năng; Tổ chức quản lý kế hoạch sử dụng và giải ngân các nguồn vốn; Thực hiện công tác giám sát đầu tư của EVNNLDC.
 3. Báo cáo và cung cấp số liệu thống kê, tình hình thực hiện kế hoạch của EVNNLDC theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
 4. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng kết, đánh giá việc quản lý vật tư. Giám sát việc quản lý, điều động, thanh xử lý vật tư tồn đọng, chậm luân chuyển, vật tư, thiết bị thu hồi trong đầu tư xây dựng và sửa chữa các công trình của EVNNLDC.
 5. Tổ chức lập tổng mức đầu tư các hạng mục công trình, dự án đầu tư xây dựng, lập dự toán các hạng mục công trình, dự án sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên.
 6. Tổ chức phối hợp các phòng và Trung tâm điều độ miền liên quan để giải quyết theo phân cấp các vấn đề trong giai đoạn chuẩn bị, thực hiện và hoàn tất các công trình, dự án đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn.
 7. Tổ chức thẩm định các thủ tục như dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật của các công trình, dự án đầu tư xây dựng hoặc phương án, dự toán sửa chữa lớn cho đến ký kết hợp đồng và các thay đổi của hợp đồng.
 8. Theo dõi thực hiện và phối hợp xử lý các vướng mắc trong việc thực hiện hợp đồng.
 9. Tổ chức lưu trữ tài liệu của toàn bộ quá trình chuẩn bị, thực hiện và hoàn tất các công trình, dự án đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn.
 10. Lập và thực hiện chương trình kiểm tra hàng năm về công tác quản lý đầu tư xây dựng tại các Trung tâm điều độ miền.
 11. Tổ chức đấu thầu các gói thầu thiết bị, xây lắp và dịch vụ phù hợp với yêu cầu của từng loại nguồn vốn.
 12. Hướng dẫn, kiểm tra công tác đấu thầu ở các đơn vị trực thuộc EVNNLDC và kiến nghị giải quyết các vướng mắc, khiếu nại liên quan đến quá trình đấu thầu.
 13. 2.13 Tiếp nhận để lưu trữ các hồ sơ, tài liệu từ các tổ xét thầu sau khi đã có quyết định trao thầu.
Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.