TRANG CHỦ > Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ Văn phòng

1. Chức năng

Tham mưu và giúp Giám đốc về công tác quản trị hành chính văn phòng, công tác thư ký tổng hợp và trợ lý Ban Giám đốc, công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, công tác đối ngoại và tuyên truyền, công tác chăm sóc sức khoẻ và y tế.


2. Nhiệm vụ
 1. Quản lý công tác văn thư, lưu trữ bao gồm: điều phối việc xử lý tài liệu, văn bản đi và đến. Rà soát, trình ký, ghi số, đóng dấu và phát hành các tài liệu, công văn. Quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, công văn đi và đến.Quản lý thư viện.
 2. Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo EVNNLDC giao cho các phòng và các đơn vị trực thuộc. Tổng hợp lập chương trình công tác tuần, tháng, năm của EVNNLDC.
 3. Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất, bao gồm: đất đai, nhà cửa, các công trình vật dụng kiến trúc, các trang thiết bị văn phòng, điện thoại thuê bao, các phần mềm quản lý văn phòng,  hệ thống điện, nước sinh hoạt, hệ thống điều hòa nhiệt độ cục bộ, xe công của EVNNLDC.
 4. Tổ chức và giám sát thực hiện công tác vệ sinh công nghiệp, cải thiện môi trường làm việc.
 5. Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ trật tự nội vụ, kỷ luật lao động.
 6. Thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ và y tế cơ quan.
 7. Thực hiện công tác thư ký tổng hợp và trợ lý Ban Giám đốc bao gồm: Xây dựng, quản lý chương trình, kế hoạch công tác của Ban Giám đốc. Tham mưu giúp Giám đốc chỉ đạo, quản lý, thống kê các hoạt động sản xuất kinh doanh của EVNNLDC.
 8. Thực hiện công tác lễ tân. Tổ chức và phục vụ các hội nghị.
 9. Thực hiện công tác đối ngoại, làm đầu mối tiếp khách (bao gồm các cá nhân, đại diện các cơ quan, tổ chức) đến làm việc với EVNNLDC.
 10. Giải quyết các thủ tục hộ chiếu, visa cho các đoàn ra, đoàn vào, đón tiếp, lập lịch và cùng các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung làm việc với các đoàn khách nước ngoài.
 11. Cập nhật các thông tin, biên soạn, cung cấp nội dung tuyên truyền của EVNNLDC.
 12. Thực hiện công tác truyền thống trong EVNNLDC.
 13. Quản lý công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống bão lụt và phòng chống cháy nổ.
 14. Tổ chức và thực hiện việc kiểm tra kiến thức an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên trách kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động của các đơn vị thuộc EVNNLDC.
Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.