TRANG CHỦ > Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ phòng Điều độ

1. Chức năng

Chỉ huy điều độ hệ thống điện Quốc gia an toàn, ổn định, tin cậy, tuân thủ các quy trình, quy định về vận hành hệ thống điện do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành.

2. Nhiệm vụ
 1. Trực tiếp chỉ huy điều độ hệ thống điện Quốc gia, huy động các dịch vụ phụ trợ tuân thủ các quy trình, quy định về vận hành hệ thống điện do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành bảo đảm cho hệ thống điện Quốc gia vận hành an toàn, liên tục, ổn định, tin cậy.
 2. Chỉ huy điều chỉnh tần số, điện áp hệ thống điện Quốc gia đáp ứng các tiêu chuẩn vận hành theo quy định, theo phân cấp trong quy trình điều độ hệ thống điện Quốc gia.
 3. Chỉ huy thao tác và xử lý sự cố lưới điện 500 kV. Phối hợp các điều độ miền chỉ huy xử lý sự cố nguồn, lưới truyền tải miền. Chỉ huy khởi động đen và khôi phục hệ thống điện.
 4. Tính toán, cập nhật lập các bảng phân bổ công suất cắt điện trung áp, phân bổ công suất sử dụng cho các Tổng công ty Điện lực theo quy định.
 5. Cập nhật sơ đồ hệ thống điện, kiểm tra và ban hành sơ đồ đánh số thiết bị các nhà máy điện và trạm biến áp theo phân cấp.
 6. Giải quyết công tác lưới điện thuộc quyền điều khiển và kiểm tra.
 7. Tính toán kiểm tra chế độ vận hành, lập phương thức kết dây lưới truyền tải ngắn hạn phục vụ xử lý sự cố, quá tải, điện áp thấp, giải quyết các công tác sửa chữa về nguồn, lưới điện thuộc quyền điều khiển và kiểm tra.
 8. Giải quyết các công tác sửa chữa đột xuất về nguồn điện thuộc quyền điều khiển.
 9. Lập và quản lý các phiếu thao tác trên lưới điện 500 kV.
 10. Kiểm tra, hướng dẫn thủ tục đóng điện nghiệm thu công trình mới theo các quy trình quy định.
 11. Lập phương án đóng điện và chỉ huy đóng điện nghiệm thu các công trình mới thuộc quyền điều khiển.
 12. Lập báo cáo nhanh sự cố trên lưới điện 500 kV. Thu thập các báo cáo và phân tích sự cố trên toàn hệ thống.
 13. Kiểm tra và xác nhận các vấn đề liên quan đến điều độ vận hành quy định trong các hợp đồng mua bán điện giữa EVN và các đơn vị phát điện trong và ngoài ngành.
 14. Kiểm tra, theo dõi, cập nhật hệ thống quản lý mệnh lệnh và thông tin điều độ (DIM) phục vụ vận hành thị trường điện.
 15. Biên soạn, cập nhật, hiệu chỉnh các quy trình xử lý sự cố các trạm 500 kV, phương án khởi động đen và khôi phục hệ thống điện, các quy trình, quy định liên quan đến công tác điều độ vận hành hệ thống điện.
 16. Lập phương án và diễn tập xử lý sự cố hệ thống điện hàng năm.
 17. Cập nhật, theo dõi và xử lý lỗi hệ thống SCADA/EMS phục vụ điều độ vận hành HTĐ.
 18. Lập các báo cáo sản xuất ngày, tuần, tháng, năm và các báo cáo đột xuất khác theo các quy định.
 19. Kiểm tra sát hạch chức danh trưởng ca của các đơn vị thuộc quyền điều khiển.
 20. Đào tạo kỹ sư điều hành và kỹ sư tính toán phục vụ vận hành hệ thống điện.
Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.