TRANG CHỦ > Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ phòng Phương thức

1. Chức năng

Lập kế hoạch vận hành hệ thống điện/thị trường điện; tính toán, kiểm tra các hệ thống rơle bảo vệ, hệ thống tự động hóa trên toàn hệ thống điện Quốc gia thuộc quyền điều khiển, quyền kiểm tra; nghiên cứu phát triển hệ thống điện Quốc gia trung và dài hạn.

2. Nhiệm vụ
 1. Đánh giá an ninh cung cấp điện, lập kế hoạch vận hành hệ thống điện và vận hành thị trường điện tháng, năm theo các quy định hiện hành.
 2. Tính toán xác định dịch vụ phụ trợ trong thị trường điện và đàm phán các hợp đồng dịch vụ phụ trợ trong hệ thống điện.
 3. Tham gia các hợp đồng mua bán điện, các hợp đồng về năng lượng sơ cấp như than, dầu, khí.
 4. Tính toán và phân tích trào lưu công suất hệ thống điện cho các phương thức vận hành hệ thống điện Quốc gia.
 5. Tính toán và đánh giá độ tin cậy, ổn định hệ thống điện Quốc gia theo các kế hoạch vận hành.
 6. Đánh giá ảnh hưởng việc đấu nối các công trình mới.
 7. Tính toán khởi động các công trình nhà máy điện thuộc quyền điều khiển và lưới điện 500 kV.
 8. Thiết lập sơ đồ kết dây cơ bản hệ thống điện Quốc gia.
 9. Tính toán và ban hành phiếu chỉnh định rơ le và thiết bị tự động và các bộ tự động chống sự cố trong hệ thống điện Quốc gia thuộc quyền điều khiển trong phạm vi lưới điện truyền tải. Kiểm tra, thông qua các trị số chỉnh định liên quan đến lưới điện truyền tải đối với các thiết bị bảo vệ rơ le của khách hàng sử dụng lưới điện truyền tải. Theo dõi, phân tích hoạt động của các hệ thống rơ le bảo vệ và tự động trên và có các thay đổi kịp thời.
 10. Thiết lập sơ đồ nguyên lý chung cho hệ thống chống sự cố toàn hệ thống điện.
 11. Kiểm tra, chuẩn y trị số chỉnh định rơ le bảo vệ và tự động các thiết bị thuộc quyền kiểm tra trong phạm vi lưới điện truyền tải.
 12. Tính toán lượng công suất sa thải chung cho hệ thống điện hợp nhất và phân bổ lượng công suất này cho từng hệ thống điện miền nhằm đảm bảo ổn định tần số hệ thống điện Quốc gia. Kiểm tra các Trung tâm điều độ hệ thống điện miền trong việc tính toán chỉnh định các bộ tự động sa thải phụ tải khi tần số thấp.
 13. Thu thập thông tin và tổ chức điều tra sự cố trong hệ thống điện Quốc gia, phân tích sự hoạt động của rơ le bảo vệ và tự động trong quá trình xảy ra sự cố; đưa ra các biện pháp tăng tính chọn lọc, tăng sự làm việc chắc chắn và tin cậy của rơ le bảo vệ, thiết bị tự động.
 14. Tổng hợp tình hình hoạt động của hệ thống rơ le bảo vệ và tự động của toàn bộ hệ thống điện để đưa ra các giải pháp, khuyến nghị thích hợp nhằm nâng cao độ ổn định.
 15. Đánh giá an ninh trung hạn hệ thống điện Quốc gia (cân bằng năng lượng, tính toán sơ bộ chế độ vận hành hệ thống cho giai đoan 2-5 năm tiếp theo) phục vụ việc lập kế hoạch vận hành hệ thống điện và thị trường điện, nghiên cứu phát triển hệ thống điện.
 16. Nghiên cứu tính toán, kiểm tra và phân tích chuyên sâu về khả năng cung ứng điện, đánh giá an ninh, độ tin cậy, ổn định của hệ thống điện Việt Nam cho từng năm và 04 năm tiếp theo.
Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.