TRANG CHỦ > Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ phòng Điều hành thị trường điện

1. Chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc EVNNLDC quản lý, điều hành công tác:

- Điều hành giao dịch thị trường điện công bằng, minh bạch, tuân thủ các quy trình, quy định về vận hành thị trường điện do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành;

- Lập kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới, tháng tới, tuần tới. Vận hành thị trường điện ngày tới, vận hành thị trường điện chu kỳ tới. Lập phương thức vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày tới, tuần tới;

- Tính toán thanh toán thị trường điện cho bên bán điện và bên mua điện và dịch vụ phụ trợ;

- Phân tích, báo cáo, giám sát thị trường điện. Công tác Kiểm toán thị trường điện;

- Số liệu đo đếm trong Thị trường điện, xác nhận số liệu thanh toán trên thị trường điện giao ngay;

- Xây dựng và phát triển thị trường điện.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác lập kế hoạch vận hành thị trường điện và hệ thống điện

a. Chủ trì tính toán, lập kế hoạch vận hành thị trường điện năm - tháng - tuần bao gồm dự báo phụ tải, thu thập số liệu đầu vào, tính toán lựa chọn nhà máy điện mới tốt nhất, tính toán giá công suất thị trường, tính toán giá trị nước và mức nước tối ưu của các hồ chứa thủy điện, tính toán mức nước giới hạn của các hồ thủy điện, tính toán giới hạn giá chào của tổ máy nhiệt điện, xác định giá trần thị trường, tính toán sản lượng hợp đồng cho các đơn vị phát điện và các đơn vị mua điện;

b. Thẩm định và quản lý Hồ sơ đăng ký tham gia thị trường điện của các đơn vị phát điện. Quản lý, công bố và lưu trữ thông tin thành viên tham gia thị trường điện;

c. Lập phương thức vận hành đặc biệt, phương thức vận hành các dịp Lễ, Tết;

d. Tính toán các phương án xả nước phục vụ nông nghiệp;

e. Tính toán dự kiến chi phí mua điện trên thị trường điện của các đơn vị phát điện, chi phí bán điện trên thị trường điện cho các đơn vị mua điện;

g. Tham gia tính toán khung giá bán buôn điện, bán lẻ điện;

h. Tính toán, lập các báo cáo phân tích thị trường điện, chiến lược huy động (như đánh giá ảnh hưởng tham gia thị trường điện của LNG, NLTT... và các công việc khác có liên quan);

i. Chủ trì tính toán, theo dõi đáp ứng nước hạ du của các hồ thủy điện;

k. Chủ trì tính toán Biểu giá mua điện theo cơ chế Chi phí tránh được cho các đơn vị phát điện khi có yêu cầu của EVN và cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

2.2. Công tác lập lịch và huy động

a. Quản lý, điều hành giao dịch thị trường điện ngày tới, chu kỳ tới;

b. Dự báo phụ tải phục vụ lập phương thức vận hành ngắn hạn, lập lịch huy động;

c. Chủ trì giải quyết các công tác sửa chữa ngắn hạn về nguồn điện, các công tác đăng ký thử nghiệm của các đơn vị phát điện thuộc quyền điều khiển theo quy định. Hướng dẫn các đơn vị phát điện đăng ký công tác thử nghiệm;

d. Lập phương thức vận hành, lập lịch huy động ngày tới, chu kỳ tới.

e. Thực hiện các thủ tục ấn định, dự báo sử dụng khí để phát điện;

g. Thực hiện đánh giá an ninh hệ thống điện ngắn hạn;

h. Quản lý hợp đồng, chủ trì đàm phán hợp đồng mua bán điện cho các nhà máy điện (không bao gồm các nguồn NLTT), hợp đồng về năng lượng sơ cấp như than, dầu, khí, tổ công tác kỹ thuật.

i. Phối hợp kiểm tra, thẩm định hồ sơ đóng điện lần đầu và chạy thử nghiệm thu các công trình nguồn điện mới thuộc quyền điều khiển của cấp Điều độ Quốc gia;

k. Tham gia xây dựng, cập nhật Quy trình phối hợp vận hành giữa Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia với các đơn vị theo quy định;

l. Lập báo cáo vận hành nguồn điện hàng ngày;

m. Chủ trì mua sắm số liệu thông tin thời tiết phục vụ vận hành hệ thống điện và thị trường điện;

2.3. Công tác thanh toán và tính toán thanh toán

a. Tính toán thanh toán thị trường điện bao gồm giá điện năng thị trường điện, sản lượng điện năng phục vụ thanh toán trong thị trường điện, các khoản thanh toán cho đơn vị phát điện và đơn vị mua điện.

b. Lập bảng kê thanh toán thị trường điện cho đơn vị phát điện và đơn vị mua điện.

c. Sử dụng và công bố các số liệu đo đếm trên trang thông tin điện tử chính thức của thị trường điện phục vụ thanh toán và điều hành thị trường điện. Quản lý phương thức giao nhận điện năng của các đơn vị phát điện và đơn vị mua điện. Tham gia góp ý thỏa thuận đấu nối, thỏa thuận đo đếm của các đơn vị liên quan đến phương thức giao nhận điện năng.

d. Tính toán thanh toán dịch vụ phụ trợ và các thanh toán khác;

e. Phối hợp kiểm tra và xác nhận các sự kiện vận hành, xác nhận hiệu chỉnh lệnh DIM liên quan đến tính toán, thanh toán các nhà máy điện trong và ngoài thị trường điện theo quy định;

g. Quản lý các hoạt động mua điện, bán điện của các đơn vị tham gia thị trường điện và dịch vụ phụ trợ;

h. Thực hiện tính toán thanh toán, lập bảng kê thanh toán cho các cơ chế mới theo phát triển thị trường điện (như cơ chế sàn giao dịch hợp đồng, cơ chế DPPA...)

i. Phân tích và báo cáo giám sát thị trường. Kiểm toán thị trường điện.

2.4. Công tác nghiên cứu phát triển

a. Quản lý, sử dụng, khai thác, bảo trì, bảo dưỡng các phần mềm thị trường điện, sử dụng khai thác cơ sở dữ liệu trong hệ thống công nghệ thông tin thị trường điện. Xây dựng, phát triển và vận hành các phần mềm phục vụ thị trường điện;

b. Quản trị và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử hệ thống điện và thị trường điện;

c. Nghiên cứu, đề xuất các mô hình, cơ chế vận hành thị trường điện bán buôn, bản lẻ phù hợp;

d. Nghiên cứu và triển khai các cơ chế phát triển thị trường điện (như cơ chế sàn giao dịch hợp đồng, cơ chế DPPA...);

e. Nghiên cứu, đề xuất, triển khai các lĩnh vực hợp tác với các tổ chức quốc tế, các đối tác nước ngoài liên quan đến thị trường điện.

g. Chủ trì đào tạo nhân lực, chuyển giao sử dụng các ứng dụng của hệ thống MMS, biên soạn các đề cương đào tạo, xây dựng các kịch bản đào tạo kỹ sư điều hành thị trường điện.

h. Kiểm tra, rà soát hoạt động thị trường để phát hiện và cảnh báo các đơn vị nếu có sai sót trong quá trình tham gia thị trường điện. Chuẩn bị số liệu, tài liệu phục vụ giải quyết các tranh chấp, khiếu nại của các đơn vị tham gia thị trường điện. Đưa ra chứng cứ hợp pháp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trung tâm. Giải đáp các thắc mắc, khiếu nại phát sinh trong công tác điều hành thị trường điện trong phạm vi quyền hạn của EVNNLDC;

i. Xây dựng các quy trình, quy định liên quan trong vận hành thị trường điện;

k. Lập báo cáo tổng kết năm thị trường điện và tham gia lập báo cáo tổng kết vận hành của trung tâm.

l. Nghiên cứu, đề xuất và tham gia các sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến thị trường điện

m. Tham gia các dự án về cơ sở hạ tầng (phần cứng, phần mềm), tư vấn kỹ thuật, đào tạo, nâng cao năng lực và các dự án khác liên quan đến thị trường điện

2.5. Công tác khác

a. Nghiên cứu xây dựng các quy trình, quy định theo chức năng nhiệm vụ của Phòng;

b. Nhận diện, đánh giá rủi ro và lập phương án giảm thiểu rủi ro về điều hành thị trường điện;

c. Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất lĩnh vực phụ trách;

d. Tham gia xây dựng chương trình đào tạo và triển khai đào tạo kỹ sư chức danh trong EVNNLDC thuộc lĩnh vực phụ trách;

e. Phối hợp tham gia kiểm tra cấp Chứng nhận vận hành các chức danh Trưởng ca nhà máy thuộc quyền điều khiển của cấp Điều độ Quốc gia.

g. Thực hiện các công việc khác do Giám đốc EVNNLDC giao theo chức năng của phòng.
Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.