TRANG CHỦ > Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ phòng Điều hành thị trường điện

1. Chức năng

Điều hành giao dịch thị trường điện công bằng, minh bạch, tuân thủ các quy trình, quy định về vận hành thị trường điện do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành. Tính toán thanh toán thị trường điện. Lập phương thức vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày, tuần.


2. Nhiệm vụ

  1. Tính toán, lập kế hoạch vận hành thị trường điện năm - tháng - tuần bao gồm dự báo phụ tải, thu thập số liệu đầu vào, tính toán lựa chọn nhà máy điện mới tốt nhất, tính toán giá công suất thị trường, tính toán giá trị nước và mức nước tối ưu của các hồ chứa thủy điện, tính toán giới hạn giá chào của tổ máy nhiệt điện, xác định giá trần thị trường, tính toán sản lượng hợp đồng cho các đơn vị phát điện.
  2. Tính toán, điều hành giao dịch thị trường điện ngày tới, giờ tới. Thu thập, kiểm tra tính hợp lệ, sử dụng và quản lý bản chào giá của các đơn vị phát điện. Chào giá thay cho các nhà máy trong thị trường trong một số trường hợp đặc biệt theo quy định.
  3. Tính toán lập bảng kê thanh toán thị trường điện. Tính toán thanh toán dịch vụ phụ trợ và các thanh toán khác.
  4. Quản lý sử dụng và khai thác các phần mềm và cơ sở dữ liệu trong hệ thống công nghệ thông tin thị trường điện. Quản trị và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử hệ thống điện và thị trường điện. Xây dựng, phát triển và vận hành các phần mềm phục vụ thị trường điện.
  5. Điều hành thị trường điện tuân thủ các qui định của nhà nước. Kiểm tra, rà soát hoạt động thị trường để phát hiện và cảnh báo các đơn vị nếu có sai sót trong quá trình tham gia thị trường điện. Chuẩn bị số liệu, tài liệu phục vụ giải quyết các tranh chấp, khiếu nại của các đơn vị tham gia thị trường điện. Đưa ra chứng cứ hợp pháp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trung tâm. Giải đáp các thắc mắc, khiếu nại phát sinh trong công tác điều hành thị trường điện trong phạm vi quyền hạn của EVNNLDC.
  6. Thẩm định và quản lý Hồ sơ đăng ký tham gia thị trường điện của các đơn vị phát điện. Quản lý, công bố và lưu trữ thông tin thành viên tham gia thị trường điện. Xây dựng các quy trình, quy định liên quan trong vận hành thị trường điện.
  7. Dự báo phụ tải phục vụ lập phương thức vận hành ngắn hạn. Giải quyết các công tác sửa chữa ngắn hạn về nguồn điện. Lập phương thức vận hành hệ thống điện tuần, ngày. Thực hiện các thủ tục ấn định, dự báo sử dụng khí để phát điện. Thực hiện đánh giá an ninh hệ thống điện ngắn hạn.
  8. Quản lý hợp đồng, đàm phán hợp đồng mua bán điện. Tính toán Biểu giá mua điện theo cơ chế Chi phí tránh được cho các đơn vị phát điện năng lượng tái tạo khi có yêu cầu của EVN và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.