Ngày: 22/08/2018
  • :
  • :

H.Thống: 22 210
1h:
23 673
2h:
23 119
3h:
22 708
4h:
22 210
5h:
22 209
6h:
23 390
7h:
23 889
M.Bắc: 10 785
1h:
11 735
2h:
11 603
3h:
11 243
4h:
10 785
5h:
10 664
6h:
11 318
7h:
11 438
M.Trung: 1 585  
1h:
1 699  
2h:
1 624  
3h:
1 615  
4h:
1 585  
5h:
1 611  
6h:
1 770  
7h:
1 776  
M.Nam: 9 840  
1h:
10 239
2h:
9 892  
3h:
9 850  
4h:
9 840  
5h:
9 934  
6h:
10 303
7h:
10 675

M.Bắc: 0.9     
1h:
0.8     
2h:
0.9     
3h:
0.9     
4h:
0.9     
5h:
0.9     
6h:
0.8     
7h:
0.0     
M.Trung: 0.9     
1h:
0.9     
2h:
0.9     
3h:
0.9     
4h:
0.9     
5h:
0.9     
6h:
0.9     
7h:
0.0     
M.Nam: 1.0     
1h:
1.0     
2h:
1.0     
3h:
1.0     
4h:
1.0     
5h:
1.0     
6h:
1.0     
7h:
0.0     

: Tăng : Không thay đổi : Giảm
EVN không tiết giảm điện dù nắng nóng đỉnh điểm
Vận hành thị trường điện gắn với đảm bảo điện cho sản xuất và đời sống
EVNNPT kỷ niệm 10 năm ngày thành lập

Mạng lưới

Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.