Ngày: 14/12/2019
  • :
  • :

H.Thống: 23 748
1h:
22 972
2h:
22 427
3h:
22 081
4h:
22 325
5h:
22 528
6h:
23 748
7h:
25 276
8h:
28 297
9h:
29 237
M.Bắc: 10 699
1h:
9 828  
2h:
9 781  
3h:
9 887  
4h:
9 956  
5h:
10 100
6h:
10 699
7h:
11 715
8h:
12 451
9h:
12 603
M.Trung: 1 815  
1h:
1 791  
2h:
1 855  
3h:
1 765  
4h:
1 764  
5h:
1 779  
6h:
1 815  
7h:
1 956  
8h:
2 389  
9h:
2 828  
M.Nam: 11 235
1h:
11 353
2h:
10 791
3h:
10 428
4h:
10 604
5h:
10 649
6h:
11 235
7h:
11 605
8h:
13 458
9h:
13 806

M.Bắc: 1 305.8
1h:
1 305.8
2h:
1 305.8
3h:
1 001.6
4h:
1 305.8
5h:
1 305.8
6h:
1 305.8
7h:
1 305.8
8h:
1 319.0
9h:
1 319.0
M.Trung: 1 319.0
1h:
1 319.0
2h:
1 319.0
3h:
1 035.6
4h:
1 319.0
5h:
1 319.0
6h:
1 319.0
7h:
1 306.9
8h:
1 319.0
9h:
1 319.0
M.Nam: 1 319.0
1h:
1 319.0
2h:
1 319.0
3h:
1 040.5
4h:
1 319.0
5h:
1 319.0
6h:
1 319.0
7h:
1 290.3
8h:
1 319.0
9h:
1 319.0

: Tăng : Không thay đổi : Giảm
EVN đảm bảo cấp nước đúng yêu cầu của ngành Nông nghiệp
Thị trường điện đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát lệnh khởi công các dự án đường dây 500 kV mạch 3

Mạng lưới

Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.