Ngày: 21/04/2018
  • :
  • :

H.Thống: 27 314
1h:
22 740
2h:
21 406
3h:
21 435
4h:
21 535
5h:
21 864
6h:
22 863
7h:
23 674
8h:
27 314
9h:
28 195
10h:
29 022
11h:
28 287
M.Bắc: 12 138
1h:
10 016
2h:
9 357  
3h:
9 437  
4h:
9 531  
5h:
9 759  
6h:
10 834
7h:
11 234
8h:
12 138
9h:
12 160
10h:
12 549
11h:
12 434
M.Trung: 1 722  
1h:
1 135  
2h:
1 264  
3h:
1 320  
4h:
1 347  
5h:
1 355  
6h:
1 422  
7h:
1 406  
8h:
1 722  
9h:
1 994  
10h:
2 205  
11h:
2 060  
M.Nam: 13 454
1h:
11 589
2h:
10 785
3h:
10 679
4h:
10 657
5h:
10 750
6h:
10 607
7h:
11 033
8h:
13 454
9h:
14 041
10h:
14 268
11h:
13 792

M.Bắc: 886.0  
1h:
1 280.0
2h:
1 280.0
3h:
846.0  
4h:
1 280.0
5h:
1 280.0
6h:
846.0  
7h:
868.9  
8h:
886.0  
9h:
1 280.0
10h:
1 280.0
11h:
1 280.0
M.Trung: 1 159.5
1h:
1 280.0
2h:
1 280.0
3h:
1 275.0
4h:
1 280.0
5h:
1 280.0
6h:
1 213.2
7h:
939.2  
8h:
1 159.5
9h:
1 280.0
10h:
1 280.0
11h:
1 280.0
M.Nam: 1 278.0
1h:
1 280.0
2h:
1 280.0
3h:
1 280.0
4h:
1 280.0
5h:
1 280.0
6h:
1 278.0
7h:
993.5  
8h:
1 278.0
9h:
1 280.0
10h:
1 280.0
11h:
1 280.0

: Tăng : Không thay đổi : Giảm
Ứng dụng thành tựu 4.0 xây dựng ngành điện hiện đại
EVNGENCO3: Ưu thế lớn trong thị trường điện cạnh tranh
Dự án Thuỷ điện Đa Nhim mở rộng: Phấn đấu về đích đúng hẹn

Mạng lưới

Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.