Ngày: 27/05/2019
  • :
  • :

H.Thống: 32 882
1h:
25 303
2h:
24 281
3h:
23 808
4h:
23 653
5h:
23 814
6h:
24 940
7h:
26 204
8h:
30 790
9h:
32 882
10h:
32 443
11h:
31 500
12h:
30 318
M.Bắc: 14 291
1h:
12 298
2h:
11 871
3h:
11 636
4h:
11 268
5h:
11 165
6h:
11 997
7h:
12 092
8h:
12 972
9h:
14 291
10h:
14 046
11h:
13 690
12h:
13 198
M.Trung: 2 965  
1h:
2 182  
2h:
2 227  
3h:
2 195  
4h:
2 237  
5h:
2 332  
6h:
2 315  
7h:
2 395  
8h:
2 775  
9h:
2 965  
10h:
3 065  
11h:
2 869  
12h:
2 776  
M.Nam: 15 626
1h:
10 823
2h:
10 183
3h:
9 977  
4h:
10 148
5h:
10 318
6h:
10 628
7h:
11 718
8h:
15 043
9h:
15 626
10h:
15 332
11h:
14 940
12h:
14 344

M.Bắc: 1 319.0
1h:
1 298.5
2h:
1 270.1
3h:
1 293.8
4h:
1 283.4
5h:
1 278.2
6h:
1 131.2
7h:
1 319.0
8h:
1 319.0
9h:
1 319.0
10h:
1 319.0
11h:
1 208.9
12h:
1 319.0
M.Trung: 1 319.0
1h:
1 318.0
2h:
1 271.1
3h:
1 300.0
4h:
1 300.0
5h:
1 300.0
6h:
1 162.4
7h:
1 319.0
8h:
1 319.0
9h:
1 319.0
10h:
1 319.0
11h:
1 318.0
12h:
1 319.0
M.Nam: 1 319.0
1h:
1 240.6
2h:
1 173.6
3h:
1 210.7
4h:
1 218.5
5h:
1 226.3
6h:
1 110.4
7h:
1 319.0
8h:
1 319.0
9h:
1 319.0
10h:
1 319.0
11h:
1 319.0
12h:
1 319.0

: Tăng : Không thay đổi : Giảm
EVN đảm bảo cấp nước đúng yêu cầu của ngành Nông nghiệp
Thị trường điện đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát lệnh khởi công các dự án đường dây 500 kV mạch 3

Mạng lưới

Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.