Ngày: 09/02/2023
  • :
  • :

H.Thống: 25 249
0h30:
26 399
1h:
26 043
1h30:
25 744
2h:
25 600
2h30:
25 249
3h:
25 184
3h30:
25 423
4h:
25 506
M.Bắc: 10 877
0h30:
11 459
1h:
11 087
1h30:
11 116
2h:
11 076
2h30:
10 877
3h:
10 896
3h30:
11 011
4h:
11 028
M.Trung: 2 260  
0h30:
2 394  
1h:
2 296  
1h30:
2 276  
2h:
2 284  
2h30:
2 260  
3h:
2 313  
3h30:
2 346  
4h:
2 370  
M.Nam: 12 112
0h30:
12 546
1h:
12 660
1h30:
12 352
2h:
12 240
2h30:
12 112
3h:
11 975
3h30:
12 066
4h:
12 108

M.Bắc: 1 778.6
0h30:
1 778.6
1h:
1 778.6
1h30:
1 778.6
2h:
1 778.6
2h30:
1 778.6
3h:
1 778.6
3h30:
1 778.6
4h:
1 778.6
M.Trung: 1 778.6
0h30:
1 778.6
1h:
1 778.6
1h30:
1 778.6
2h:
1 778.6
2h30:
1 778.6
3h:
1 778.6
3h30:
1 778.6
4h:
1 778.6
M.Nam: 1 778.6
0h30:
1 778.6
1h:
1 778.6
1h30:
1 778.6
2h:
1 778.6
2h30:
1 778.6
3h:
1 778.6
3h30:
1 778.6
4h:
1 778.6

: Tăng : Không thay đổi : Giảm
Vận hành hệ thống điện
Thị trường điện đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy
Giới thiệu hệ thống điện Việt Nam

Mạng lưới

Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.