Thị trường điện
Liên kết Website
Số lượt truy cập:
6319521
TRANG CHỦ    Thị trường điện
Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam
1. Tên gọi của thị trường
a) Tên tiếng Việt: Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam;
b) Tên tiếng Anh: Vietnam Competitive Generation Market;
c) Tên viết tắt: VCGM.

2. Cơ cấu và nguyên tắc hoạt động của thị trường
a) Cơ cấu của thị trường: Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam gồm 2 thị trường thành phần chính sau:
- Thị trường hợp đồng: Các đơn vị phát điện ký hợp đồng với Đơn vị mua buôn duy nhất theo cơ chế hợp đồng.
- Thị trường điện giao ngay: áp dụng mô hình thị trường điều độ tập trung chào giá theo chi phí (tiếng Anh: Mandatory Cost-based Gross Pool);

b) Nguyên tắc hoạt động của thị trường
- Trong thị trường phát điện cạnh tranh VCGM, toàn bộ điện năng phát của các nhà máy điện được bán cho đơn vị mua buôn duy nhất, lịch huy động các tổ máy được lập căn cứ trên bản chào giá theo chi phí biến đổi. Điện năng mua bán được thanh toán theo giá hợp đồng và giá thị trường giao ngay của từng chu kỳ giao dịch thông qua hợp đồng sai khác;
- Tỷ lệ điện năng thanh toán theo giá hợp đồng cho năm đầu tiên của thị trường được quy định ở mức bằng 90% - 95% tổng sản lượng điện phát của nhà máy, phần còn lại được thanh toán theo giá thị trường giao ngay. Tỷ lệ này sẽ được giảm dần qua các năm tiếp theo để tăng tính cạnh tranh trong hoạt động phát điện, nhưng không thấp hơn 60%.

3. Các đối tượng tham gia thị trường
a) Các đơn vị tham gia cạnh tranh phát điện: gồm các nhà máy điện có công suất đặt từ 30 MW trở lên đấu nối vào lưới điện quốc gia (trừ các nhà máy điện gió, điện địa nhiệt);

b) Đơn vị mua buôn duy nhất: Công ty Mua bán điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

c) Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, cung cấp dịch vụ thu thập và quản lý số liệu đo đếm điện năng: Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia;

d) Các đơn vị cung cấp dịch vụ
- Đơn vị cung cấp dịch vụ truyền tải điện: Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia.

CHUẨN BỊ CÔNG TÁC VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN THÍ ĐIỂM CÓ THANH TOÁN THẬT TỪ 25/06/2012Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (ĐĐQG) chính thức thông báo tới các đơn vị như sau:

Kể từ ngày 25/06/2012, thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm sẽ vận hành có thanh toán thực theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại công văn số 5392/BCT-TTĐL ngày 20/06/2012. Danh sách các đơn vị tham gia thị trường theo Quyết định 30/QĐ-ĐTĐL ngày 17/05/2012, các đơn vị có tên trong danh sách này có trách nhiệm kiểm tra lại toàn bộ hệ thống CSHT CNTT thị trường điện trong nhà máy và đảm bảo các hệ thống này hoạt động tốt khi tham gia thị trường.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết