TRANG CHỦ > Thông tin thị trường điện

thông tin thị trường giờ tới ngày 26/06/2017

Chọn ngày:    
Phụ tải (MW) Giá biên (đ/kWh)
Giờ Quốc Gia Bắc Trung Nam
Bắc Trung Nam
1.0 1.0 1.1
1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0
0.0 0.0 1.1
550.0 548.5 607.2
550.0 579.4 845.4
335.0 350.0 845.4
550.0 566.3 845.4
337.1 350.0 845.4
550.0 562.8 652.0
745.5 769.2 903.6
734.4 756.2 884.1
924.2 963.5 1 145.3
700.0 728.3 884.1
554.0 577.5 680.0
600.0 615.3 711.0
660.0 701.2 835.5
684.4 718.0 845.4
672.9 718.0 845.4
0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.00000000 0.00000000 0.00000000
Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-4-3927 6180. Fax: +84-4-3927 6178.