Báo cáo vận hành
Liên kết Website
Số lượt truy cập:
6306591
TRANG CHỦ    Báo cáo vận hành
Báo cáo ngày 29/07/2015
Báo cáo ngày 23/07/2015
Báo cáo ngày 16/06/2015
Báo cáo ngày 17/05/2015
Báo cáo ngày 16/05/2015
Một số nét chính trong công tác vận hành tháng 3 năm 2013
Một số nét chính trong công tác vận hành tháng 2 năm 2013
Một số nét chính trong công tác vận hành tháng 1 năm 2013
Tháng 5 năm 2011 (16/06/2011)
Các nét chính trong công tác vận hành hệ thống điện tháng 5 năm 2011
Tháng 4 năm 2011 (16/06/2011)
Các nét chính trong công tác vận hành hệ thống điện tháng 4 năm 2011 
Một số nét chính trong công tác vận hành tuần 21 năm 2013 (20/05 - 26/05)
Một số nét chính trong công tác vận hành tuần 22 năm 2013 (27/05 - 02/06)
Một số nét chính trong công tác vận hành tuần 23 năm 2013 (03/06 - 09/06)
Một số nét chính trong công tác vận hành tuần 24 năm 2013 (10/06 - 16/06)
Một số nét chính trong công tác vận hành tuần 25 năm 2013 (17/06 - 23/06)
Báo cáo ngày 05/10/2015
Báo cáo ngày 04/10/2015
Báo cáo ngày 03/10/2015
Báo cáo ngày 02/10/2015
Báo cáo ngày 01/10/2015
Tóm tắt tình hình sản xuất hệ thống điện quốc gia ngày 03/12/2012
Tóm tắt tình hình sản xuất HTĐ Quốc gia ngày 15/9/2012

CHUẨN BỊ CÔNG TÁC VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN THÍ ĐIỂM CÓ THANH TOÁN THẬT TỪ 25/06/2012Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (ĐĐQG) chính thức thông báo tới các đơn vị như sau:

Kể từ ngày 25/06/2012, thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm sẽ vận hành có thanh toán thực theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại công văn số 5392/BCT-TTĐL ngày 20/06/2012. Danh sách các đơn vị tham gia thị trường theo Quyết định 30/QĐ-ĐTĐL ngày 17/05/2012, các đơn vị có tên trong danh sách này có trách nhiệm kiểm tra lại toàn bộ hệ thống CSHT CNTT thị trường điện trong nhà máy và đảm bảo các hệ thống này hoạt động tốt khi tham gia thị trường.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết