Ngày: 19/08/2017
  • :
  • :

H.Thống: 26 021
1h:
19 700
2h:
19 623
3h:
19 083
4h:
19 178
5h:
19 182
6h:
19 792
7h:
21 027
8h:
23 920
9h:
25 602
10h:
26 021
11h:
25 667
12h:
23 205
13h:
23 798
M.Bắc: 11 608
1h:
8 855  
2h:
8 814  
3h:
8 504  
4h:
8 507  
5h:
8 561  
6h:
8 918  
7h:
9 400  
8h:
10 317
9h:
11 303
10h:
11 608
11h:
11 779
12h:
10 806
13h:
10 666
M.Trung: 2 188  
1h:
1 763  
2h:
2 042  
3h:
1 829  
4h:
1 815  
5h:
1 859  
6h:
1 988  
7h:
1 944  
8h:
2 124  
9h:
2 314  
10h:
2 188  
11h:
2 366  
12h:
2 012  
13h:
2 012  
M.Nam: 12 226
1h:
9 082  
2h:
8 767  
3h:
8 749  
4h:
8 856  
5h:
8 762  
6h:
8 886  
7h:
9 683  
8h:
11 478
9h:
11 986
10h:
12 226
11h:
11 522
12h:
10 387
13h:
11 120

M.Bắc: 1.0     
1h:
0.0     
2h:
0.0     
3h:
0.0     
4h:
0.0     
5h:
0.0     
6h:
0.0     
7h:
0.0     
8h:
1.0     
9h:
1.0     
10h:
1.0     
11h:
0.8     
12h:
0.0     
13h:
0.0     
M.Trung: 1.1     
1h:
0.0     
2h:
0.0     
3h:
0.0     
4h:
0.0     
5h:
0.0     
6h:
0.0     
7h:
0.0     
8h:
1.1     
9h:
1.1     
10h:
1.1     
11h:
0.9     
12h:
0.0     
13h:
0.0     
M.Nam: 587.0  
1h:
0.0     
2h:
0.0     
3h:
0.0     
4h:
0.0     
5h:
0.0     
6h:
0.0     
7h:
0.0     
8h:
566.0  
9h:
587.0  
10h:
587.0  
11h:
1.0     
12h:
0.0     
13h:
0.0     

: Tăng : Không thay đổi : Giảm
Ưu tiên khai thác các nhà máy thủy điện đang có mực nước cao
Hoàn thiện hệ thống CNTT phục vụ thị trường điện
LỄ HÒA ĐỒNG BỘ DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN THÁC MƠ MỞ RỘNG VÀO LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA

Mạng lưới

Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.