Ngày: 21/03/2018
  • :
  • :

H.Thống: 26 936
1h:
21 399
2h:
20 708
3h:
20 568
4h:
20 853
5h:
20 952
6h:
21 745
7h:
23 142
8h:
26 936
9h:
27 363
10h:
26 281
11h:
25 797
M.Bắc: 11 079
1h:
8 506  
2h:
8 435  
3h:
8 460  
4h:
8 656  
5h:
8 768  
6h:
9 527  
7h:
10 088
8h:
11 079
9h:
11 161
10h:
10 507
11h:
10 582
M.Trung: 2 148  
1h:
1 488  
2h:
1 351  
3h:
1 371  
4h:
1 418  
5h:
1 474  
6h:
1 508  
7h:
1 732  
8h:
2 149  
9h:
2 067  
10h:
1 796  
11h:
1 685  
M.Nam: 13 708
1h:
11 405
2h:
10 922
3h:
10 736
4h:
10 778
5h:
10 710
6h:
10 710
7h:
11 322
8h:
13 708
9h:
14 135
10h:
13 977
11h:
13 531

M.Bắc: 1 280.0
1h:
1.0     
2h:
1.0     
3h:
1.0     
4h:
1.0     
5h:
500.0  
6h:
905.4  
7h:
1 280.0
8h:
1 280.0
9h:
1 280.0
10h:
600.0  
11h:
550.0  
M.Trung: 1 280.0
1h:
1 280.0
2h:
1 280.0
3h:
1 280.0
4h:
1 280.0
5h:
1 280.0
6h:
1 280.0
7h:
1 280.0
8h:
1 280.0
9h:
1 280.0
10h:
1 280.0
11h:
1 280.0
M.Nam: 1 280.0
1h:
1 280.0
2h:
1 280.0
3h:
1 280.0
4h:
1 280.0
5h:
1 280.0
6h:
1 280.0
7h:
1 280.0
8h:
1 280.0
9h:
1 280.0
10h:
1 280.0
11h:
1 280.0

: Tăng : Không thay đổi : Giảm
Phát động Chiến dịch Giờ Trái đất 2018
EVNGENCO3: Ưu thế lớn trong thị trường điện cạnh tranh
Dự án Thuỷ điện Đa Nhim mở rộng: Phấn đấu về đích đúng hẹn

Mạng lưới

Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.