Ngày: 18/12/2017
  • :
  • :

H.Thống: 25 791
1h:
16 715
2h:
16 286
3h:
16 362
4h:
16 504
5h:
17 328
6h:
18 680
7h:
20 561
8h:
24 387
9h:
26 356
10h:
25 662
11h:
25 791
12h:
22 362
13h:
24 866
14h:
25 421
M.Bắc: 11 303
1h:
7 628  
2h:
7 486  
3h:
7 237  
4h:
7 186  
5h:
7 432  
6h:
8 127  
7h:
9 422  
8h:
10 959
9h:
11 542
10h:
11 127
11h:
11 303
12h:
9 676  
13h:
10 512
14h:
10 672
M.Trung: 2 116  
1h:
1 248  
2h:
990     
3h:
1 262  
4h:
1 305  
5h:
1 412  
6h:
1 735  
7h:
1 759  
8h:
1 686  
9h:
2 071  
10h:
1 961  
11h:
2 116  
12h:
1 684  
13h:
1 702  
14h:
1 966  
M.Nam: 12 373
1h:
7 839  
2h:
7 810  
3h:
7 864  
4h:
8 013  
5h:
8 485  
6h:
8 818  
7h:
9 380  
8h:
11 742
9h:
12 743
10h:
12 575
11h:
12 373
12h:
11 002
13h:
12 653
14h:
12 783

M.Bắc: 700.0  
1h:
1.0     
2h:
1.0     
3h:
1.0     
4h:
0.9     
5h:
0.9     
6h:
1.0     
7h:
458.5  
8h:
687.7  
9h:
674.7  
10h:
683.0  
11h:
700.0  
12h:
600.0  
13h:
850.0  
14h:
781.7  
M.Trung: 704.8  
1h:
1.0     
2h:
0.9     
3h:
0.9     
4h:
0.9     
5h:
0.9     
6h:
1.0     
7h:
449.0  
8h:
693.8  
9h:
690.4  
10h:
690.4  
11h:
704.8  
12h:
598.3  
13h:
855.8  
14h:
790.2  
M.Nam: 805.2  
1h:
1.0     
2h:
1.0     
3h:
1.0     
4h:
1.0     
5h:
1.1     
6h:
1.1     
7h:
489.5  
8h:
789.0  
9h:
790.6  
10h:
790.6  
11h:
805.2  
12h:
678.9  
13h:
989.0  
14h:
909.0  

: Tăng : Không thay đổi : Giảm
Các hồ thủy điện lớn ở Quảng Nam xả lũ để hạn chế thiệt hại cho hạ du khi lũ về
Thị trường phát điện cạnh tranh vận hành trở lại từ 1/11/2017
Dự án Thuỷ điện Đa Nhim mở rộng: Phấn đấu về đích đúng hẹn

Mạng lưới

Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.