Ngày: 23/01/2018
  • :
  • :

H.Thống: 26 162
1h:
19 742
2h:
19 735
3h:
19 749
4h:
19 411
5h:
19 971
6h:
21 278
7h:
23 343
8h:
26 163
9h:
26 806
10h:
26 608
11h:
26 016
M.Bắc: 11 048
1h:
8 462  
2h:
8 430  
3h:
8 362  
4h:
8 287  
5h:
8 566  
6h:
9 251  
7h:
10 601
8h:
11 048
9h:
11 221
10h:
10 935
11h:
11 041
M.Trung: 2 288  
1h:
1 374  
2h:
1 493  
3h:
1 517  
4h:
1 529  
5h:
1 574  
6h:
2 135  
7h:
2 207  
8h:
2 289  
9h:
2 388  
10h:
2 442  
11h:
2 389  
M.Nam: 12 826
1h:
9 906  
2h:
9 812  
3h:
9 870  
4h:
9 595  
5h:
9 831  
6h:
9 892  
7h:
10 535
8h:
12 826
9h:
13 197
10h:
13 231
11h:
12 586

M.Bắc: 1 280.0
1h:
800.0  
2h:
879.3  
3h:
926.0  
4h:
884.6  
5h:
892.0  
6h:
806.3  
7h:
1 280.0
8h:
1 280.0
9h:
926.0  
10h:
851.2  
11h:
763.9  
M.Trung: 1 280.0
1h:
861.0  
2h:
954.5  
3h:
996.6  
4h:
954.0  
5h:
960.0  
6h:
873.4  
7h:
1 280.0
8h:
1 280.0
9h:
1 280.0
10h:
922.0  
11h:
809.9  
M.Nam: 1 280.0
1h:
914.6  
2h:
1 022.7
3h:
1 070.1
4h:
1 011.3
5h:
1 024.2
6h:
933.8  
7h:
1 280.0
8h:
1 280.0
9h:
1 280.0
10h:
1 095.9
11h:
933.8  

: Tăng : Không thay đổi : Giảm
Cấp nước đổ ải cho các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ: Mực nước cao nhất tại Hà Nội đạt 2,28 mét
EVNGENCO3: Ưu thế lớn trong thị trường điện cạnh tranh
Dự án Thuỷ điện Đa Nhim mở rộng: Phấn đấu về đích đúng hẹn

Mạng lưới

Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.