Ngày: 21/10/2017
  • :
  • :

H.Thống: 24 403
1h:
19 380
2h:
18 983
3h:
18 907
4h:
18 943
5h:
19 106
6h:
20 117
7h:
20 720
8h:
23 554
9h:
24 964
10h:
25 832
11h:
25 152
12h:
22 264
13h:
23 972
14h:
25 132
15h:
25 436
16h:
25 468
17h:
25 740
18h:
27 161
19h:
24 403
20h:
23 956
21h:
23 674
22h:
21 934
M.Bắc: 11 936
1h:
8 987  
2h:
8 772  
3h:
8 788  
4h:
8 844  
5h:
8 417  
6h:
8 911  
7h:
9 039  
8h:
9 614  
9h:
10 833
10h:
12 005
11h:
11 338
12h:
9 844  
13h:
10 023
14h:
11 071
15h:
11 356
16h:
11 613
17h:
12 955
18h:
13 394
19h:
11 936
20h:
11 650
21h:
11 332
22h:
10 342
M.Trung: 1 604  
1h:
1 015  
2h:
912     
3h:
900     
4h:
926     
5h:
1 434  
6h:
1 738  
7h:
1 662  
8h:
1 641  
9h:
1 372  
10h:
1 544  
11h:
1 661  
12h:
1 355  
13h:
1 444  
14h:
1 360  
15h:
1 383  
16h:
1 595  
17h:
2 116  
18h:
2 729  
19h:
1 604  
20h:
1 403  
21h:
1 288  
22h:
1 123  
M.Nam: 10 863
1h:
9 378  
2h:
9 300  
3h:
9 220  
4h:
9 174  
5h:
9 255  
6h:
9 468  
7h:
10 019
8h:
12 299
9h:
12 759
10h:
12 284
11h:
12 154
12h:
11 065
13h:
12 505
14h:
12 702
15h:
12 696
16h:
12 259
17h:
10 669
18h:
11 038
19h:
10 863
20h:
10 903
21h:
11 055
22h:
10 469

M.Bắc: 102.1  
1h:
2.0     
2h:
2.0     
3h:
100.0  
4h:
100.0  
5h:
100.0  
6h:
145.7  
7h:
146.6  
8h:
142.4  
9h:
100.0  
10h:
144.8  
11h:
662.7  
12h:
100.0  
13h:
93.9    
14h:
100.0  
15h:
100.0  
16h:
100.0  
17h:
102.1  
18h:
152.9  
19h:
102.1  
20h:
101.1  
21h:
101.1  
22h:
2.0     
M.Trung: 100.0  
1h:
2.0     
2h:
2.0     
3h:
98.7    
4h:
98.7    
5h:
101.1  
6h:
150.0  
7h:
150.0  
8h:
150.0  
9h:
104.7  
10h:
150.0  
11h:
690.9  
12h:
100.0  
13h:
100.0  
14h:
104.9  
15h:
104.9  
16h:
103.4  
17h:
100.0  
18h:
150.0  
19h:
100.0  
20h:
100.0  
21h:
100.0  
22h:
2.0     
M.Nam: 111.0  
1h:
2.1     
2h:
2.1     
3h:
104.2  
4h:
104.0  
5h:
106.9  
6h:
160.0  
7h:
164.2  
8h:
177.9  
9h:
690.9  
10h:
178.3  
11h:
821.2  
12h:
113.0  
13h:
690.9  
14h:
690.9  
15h:
690.9  
16h:
122.9  
17h:
109.7  
18h:
165.3  
19h:
111.0  
20h:
111.0  
21h:
111.9  
22h:
2.3     

: Tăng : Không thay đổi : Giảm
Ứng phó với bão số 10: Đảm bảo vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện
Hoàn thiện hệ thống CNTT phục vụ thị trường điện
Nhiệt điện Thái Bình sẵn sàng cho việc phát điện thương mại

Mạng lưới

Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.