Ngày: 18/12/2017
  • :
  • :

H.Thống: 25 684
1h:
16 715
2h:
16 286
3h:
16 362
4h:
16 504
5h:
17 328
6h:
18 680
7h:
20 561
8h:
24 387
9h:
26 356
10h:
25 662
11h:
25 791
12h:
22 362
13h:
24 866
14h:
25 416
15h:
26 089
16h:
26 400
17h:
27 477
18h:
28 867
19h:
25 684
20h:
25 205
21h:
24 138
22h:
22 779
M.Bắc: 11 352
1h:
7 628  
2h:
7 486  
3h:
7 237  
4h:
7 186  
5h:
7 432  
6h:
8 127  
7h:
9 422  
8h:
10 959
9h:
11 542
10h:
11 127
11h:
11 303
12h:
9 676  
13h:
10 512
14h:
10 672
15h:
10 914
16h:
11 668
17h:
13 194
18h:
14 299
19h:
11 352
20h:
11 232
21h:
10 493
22h:
10 088
M.Trung: 2 420  
1h:
1 248  
2h:
990     
3h:
1 262  
4h:
1 305  
5h:
1 412  
6h:
1 735  
7h:
1 759  
8h:
1 686  
9h:
2 071  
10h:
1 961  
11h:
2 116  
12h:
1 684  
13h:
1 702  
14h:
1 966  
15h:
2 247  
16h:
2 111  
17h:
2 664  
18h:
2 782  
19h:
2 420  
20h:
2 226  
21h:
2 070  
22h:
1 794  
M.Nam: 11 912
1h:
7 839  
2h:
7 810  
3h:
7 864  
4h:
8 013  
5h:
8 485  
6h:
8 818  
7h:
9 380  
8h:
11 742
9h:
12 743
10h:
12 575
11h:
12 373
12h:
11 002
13h:
12 653
14h:
12 778
15h:
12 929
16h:
12 621
17h:
11 619
18h:
11 787
19h:
11 912
20h:
11 748
21h:
11 576
22h:
10 897

M.Bắc: 660.0  
1h:
1.0     
2h:
1.0     
3h:
1.0     
4h:
0.9     
5h:
0.9     
6h:
1.0     
7h:
458.5  
8h:
687.7  
9h:
674.7  
10h:
683.0  
11h:
700.0  
12h:
600.0  
13h:
850.0  
14h:
781.7  
15h:
850.0  
16h:
800.0  
17h:
809.6  
18h:
788.0  
19h:
660.0  
20h:
665.6  
21h:
649.8  
22h:
691.9  
M.Trung: 681.0  
1h:
1.0     
2h:
0.9     
3h:
0.9     
4h:
0.9     
5h:
0.9     
6h:
1.0     
7h:
449.0  
8h:
693.8  
9h:
690.4  
10h:
690.4  
11h:
704.8  
12h:
598.3  
13h:
855.8  
14h:
790.2  
15h:
866.3  
16h:
812.0  
17h:
810.2  
18h:
795.0  
19h:
681.0  
20h:
682.5  
21h:
674.6  
22h:
696.6  
M.Nam: 790.6  
1h:
1.0     
2h:
1.0     
3h:
1.0     
4h:
1.0     
5h:
1.1     
6h:
1.1     
7h:
489.5  
8h:
789.0  
9h:
790.6  
10h:
790.6  
11h:
805.2  
12h:
678.9  
13h:
989.0  
14h:
909.0  
15h:
994.2  
16h:
929.8  
17h:
909.0  
18h:
900.0  
19h:
790.6  
20h:
790.6  
21h:
790.6  
22h:
790.6  

: Tăng : Không thay đổi : Giảm
Các hồ thủy điện lớn ở Quảng Nam xả lũ để hạn chế thiệt hại cho hạ du khi lũ về
Thị trường phát điện cạnh tranh vận hành trở lại từ 1/11/2017
Dự án Thuỷ điện Đa Nhim mở rộng: Phấn đấu về đích đúng hẹn

Mạng lưới

Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.