Ngày: 22/10/2017
  • :
  • :

H.Thống: 18 993
1h:
19 393
2h:
18 993
3h:
18 847
4h:
18 649
5h:
19 021
M.Bắc: 8 228  
1h:
8 760  
2h:
8 228  
3h:
8 229  
4h:
8 273  
5h:
8 580  
M.Trung: 1 400  
1h:
1 375  
2h:
1 400  
3h:
1 355  
4h:
1 247  
5h:
1 343  
M.Nam: 9 366  
1h:
9 258  
2h:
9 366  
3h:
9 263  
4h:
9 129  
5h:
9 097  

M.Bắc: 2.0     
1h:
2.0     
2h:
2.0     
3h:
2.0     
4h:
2.0     
5h:
0.0     
M.Trung: 2.0     
1h:
2.0     
2h:
2.0     
3h:
2.0     
4h:
2.0     
5h:
0.0     
M.Nam: 2.1     
1h:
2.1     
2h:
2.1     
3h:
2.1     
4h:
2.1     
5h:
0.0     

: Tăng : Không thay đổi : Giảm
Ứng phó với bão số 10: Đảm bảo vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện
Hoàn thiện hệ thống CNTT phục vụ thị trường điện
Nhiệt điện Thái Bình sẵn sàng cho việc phát điện thương mại

Mạng lưới

Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.