Ngày: 25/05/2016
  • :
  • :

H.Thống: 23 556
1h:
16 836
2h:
17 154
3h:
16 902
4h:
16 796
5h:
16 722
6h:
17 706
7h:
19 178
8h:
22 148
9h:
23 600
10h:
23 771
11h:
23 242
12h:
20 845
13h:
21 799
14h:
22 542
15h:
23 556
16h:
24 090
17h:
22 905
18h:
22 931
M.Bắc: 10 113
1h:
7 426  
2h:
7 437  
3h:
7 459  
4h:
7 396  
5h:
7 040  
6h:
7 807  
7h:
8 114  
8h:
8 619  
9h:
9 420  
10h:
9 907  
11h:
10 053
12h:
8 912  
13h:
8 764  
14h:
9 683  
15h:
10 113
16h:
10 218
17h:
10 353
18h:
10 611
M.Trung: 1 656  
1h:
1 335  
2h:
1 402  
3h:
1 364  
4h:
1 366  
5h:
1 478  
6h:
1 443  
7h:
1 668  
8h:
1 879  
9h:
1 991  
10h:
1 930  
11h:
1 953  
12h:
1 579  
13h:
1 702  
14h:
1 650  
15h:
1 656  
16h:
1 800  
17h:
1 661  
18h:
1 742  
M.Nam: 11 787
1h:
8 074  
2h:
8 315  
3h:
8 079  
4h:
8 034  
5h:
8 204  
6h:
8 455  
7h:
9 396  
8h:
11 651
9h:
12 189
10h:
11 934
11h:
11 236
12h:
10 354
13h:
11 333
14h:
11 209
15h:
11 787
16h:
12 072
17h:
10 891
18h:
10 578

M.Bắc: 1.0     
1h:
0.9     
2h:
0.9     
3h:
0.0     
4h:
0.9     
5h:
0.0     
6h:
0.0     
7h:
0.0     
8h:
1.0     
9h:
595.0  
10h:
542.2  
11h:
426.3  
12h:
1.0     
13h:
1.0     
14h:
1.0     
15h:
1.0     
16h:
1.0     
17h:
1.0     
18h:
300.0  
M.Trung: 364.5  
1h:
1.0     
2h:
1.0     
3h:
0.0     
4h:
1.0     
5h:
1.0     
6h:
0.0     
7h:
490.3  
8h:
700.0  
9h:
655.6  
10h:
588.6  
11h:
462.7  
12h:
1.1     
13h:
88.9    
14h:
87.9    
15h:
364.5  
16h:
586.0  
17h:
473.9  
18h:
325.0  
M.Nam: 409.0  
1h:
1.0     
2h:
1.0     
3h:
0.0     
4h:
1.0     
5h:
1.0     
6h:
0.0     
7h:
510.0  
8h:
778.4  
9h:
729.0  
10h:
658.9  
11h:
510.0  
12h:
1.2     
13h:
98.0    
14h:
98.0    
15h:
409.0  
16h:
658.9  
17h:
510.0  
18h:
350.4  

: Tăng : Không thay đổi : Giảm
Giá bán buôn điện tăng nhưng không tăng giá bán lẻ
Đẩy nhanh công tác xây dựng quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh
Đóng điện Trạm biến áp 220 kV Sơn Tây
Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-4-3927 6180. Fax: +84-4-3927 6178.