Ngày: 13/02/2016
  • :
  • :

H.Thống: 13 747
1h:
10 030
2h:
10 249
3h:
10 062
4h:
9 963  
5h:
10 097
6h:
11 032
7h:
12 722
8h:
13 618
9h:
13 831
10h:
13 315
11h:
13 747
12h:
14 140
13h:
13 784
14h:
14 814
M.Bắc: 6 139  
1h:
4 265  
2h:
4 252  
3h:
4 215  
4h:
4 213  
5h:
4 335  
6h:
4 817  
7h:
6 324  
8h:
6 403  
9h:
6 453  
10h:
6 188  
11h:
6 139  
12h:
6 218  
13h:
5 728  
14h:
5 823  
M.Trung: 1 296  
1h:
861     
2h:
868     
3h:
862     
4h:
865     
5h:
914     
6h:
1 040  
7h:
1 095  
8h:
1 244  
9h:
1 284  
10h:
1 261  
11h:
1 296  
12h:
1 274  
13h:
1 222  
14h:
2 008  
M.Nam: 6 311  
1h:
4 903  
2h:
5 129  
3h:
4 985  
4h:
4 885  
5h:
4 849  
6h:
5 175  
7h:
5 303  
8h:
5 971  
9h:
6 095  
10h:
5 866  
11h:
6 311  
12h:
6 649  
13h:
6 834  
14h:
6 983  

M.Bắc: 1.0     
1h:
1.0     
2h:
1.0     
3h:
1.0     
4h:
1.0     
5h:
655.5  
6h:
689.8  
7h:
720.5  
8h:
735.2  
9h:
743.5  
10h:
0.0     
11h:
1.0     
12h:
1.0     
13h:
1.0     
14h:
636.7  
M.Trung: 1.0     
1h:
1.0     
2h:
1.0     
3h:
1.0     
4h:
1.0     
5h:
653.6  
6h:
678.3  
7h:
686.8  
8h:
705.2  
9h:
713.2  
10h:
0.0     
11h:
1.0     
12h:
1.0     
13h:
1.0     
14h:
648.9  
M.Nam: 1.0     
1h:
1.0     
2h:
1.0     
3h:
1.0     
4h:
1.0     
5h:
640.1  
6h:
652.0  
7h:
652.0  
8h:
680.7  
9h:
687.0  
10h:
0.0     
11h:
1.0     
12h:
1.0     
13h:
1.0     
14h:
652.0  

: Tăng : Không thay đổi : Giảm
Xả nước đợt 1 từ hồ thủy điện: Rút ngắn 1/5 thời gian kế hoạch
Hoàn thiện quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh trong quý II/2016
Thủy điện Hòa Bình: Sản lượng vượt 10 tỷ kWh trong 3 năm liên tiếp
Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-4-3927 6180. Fax: +84-4-3927 6178.