Ngày: 25/01/2017
  • :
  • :

H.Thống: 14 078
1h:
14 078
2h:
13 597
3h:
13 411
M.Bắc: 5 539  
1h:
5 539  
2h:
5 410  
3h:
5 396  
M.Trung: 1 173  
1h:
1 173  
2h:
1 144  
3h:
1 139  
M.Nam: 7 366  
1h:
7 366  
2h:
7 043  
3h:
6 877  

M.Bắc: 1.0     
1h:
1.0     
2h:
0.0     
3h:
0.0     
M.Trung: 1.0     
1h:
1.0     
2h:
1.0     
3h:
1.0     
M.Nam: 1.2     
1h:
1.2     
2h:
1.1     
3h:
1.1     

: Tăng : Không thay đổi : Giảm
Không để gián đoạn cấp điện trong thời gian đổ ải
Thị trường điện Việt Nam vận hành an toàn, tin cậy
Tổ máy cuối cùng Thủy điện Lai Châu hòa lưới điện quốc gia
Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-4-3927 6180. Fax: +84-4-3927 6178.