Ngày: 01/12/2015
  • :
  • :

H.Thống: 15 774
1h:
15 909
2h:
15 768
3h:
15 699
4h:
15 577
5h:
15 774
6h:
16 446
7h:
17 065
8h:
19 858
M.Bắc: 6 099  
1h:
6 234  
2h:
6 118  
3h:
6 030  
4h:
6 034  
5h:
6 099  
6h:
6 396  
7h:
7 181  
8h:
7 851  
M.Trung: 1 482  
1h:
1 202  
2h:
1 398  
3h:
1 578  
4h:
1 524  
5h:
1 482  
6h:
1 527  
7h:
1 569  
8h:
1 644  
M.Nam: 8 193  
1h:
8 474  
2h:
8 251  
3h:
8 091  
4h:
8 019  
5h:
8 193  
6h:
8 522  
7h:
8 316  
8h:
10 363

M.Bắc: 1.0     
1h:
1.0     
2h:
1.0     
3h:
1.0     
4h:
1.0     
5h:
1.0     
6h:
0.0     
7h:
1.0     
8h:
0.0     
M.Trung: 1 280.0
1h:
1 000.0
2h:
1 280.0
3h:
1 280.0
4h:
1 280.0
5h:
1 280.0
6h:
1 280.0
7h:
651.0  
8h:
638.5  
M.Nam: 1 280.0
1h:
1 069.2
2h:
1 280.0
3h:
1 280.0
4h:
1 280.0
5h:
1 280.0
6h:
1 280.0
7h:
678.6  
8h:
713.2  

: Tăng : Không thay đổi : Giảm
Thông cáo báo chí tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh của EVN tháng 02 năm 2015
Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện Thị trường điện Việt Nam
Nâng cấp đường dây tải điện 500kV
Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-4-3927 6180. Fax: +84-4-3927 6178.