Ngày: 24/08/2016
  • :
  • :

H.Thống: 23 505
1h:
19 417
2h:
18 984
3h:
18 643
4h:
18 395
5h:
18 469
6h:
19 134
7h:
20 229
8h:
23 455
9h:
24 554
10h:
25 077
11h:
25 040
12h:
23 640
13h:
25 085
14h:
25 374
15h:
25 222
16h:
25 253
17h:
23 866
18h:
24 327
19h:
25 082
20h:
23 505
21h:
23 794
22h:
22 292
23h:
21 081
M.Bắc: 10 736
1h:
8 832  
2h:
8 314  
3h:
8 301  
4h:
8 105  
5h:
8 145  
6h:
8 714  
7h:
9 125  
8h:
10 193
9h:
10 469
10h:
11 063
11h:
11 353
12h:
10 679
13h:
10 679
14h:
10 926
15h:
11 245
16h:
11 420
17h:
11 543
18h:
12 102
19h:
12 344
20h:
10 736
21h:
11 047
22h:
10 162
23h:
9 621  
M.Trung: 1 709  
1h:
1 624  
2h:
1 452  
3h:
1 534  
4h:
1 564  
5h:
1 521  
6h:
1 587  
7h:
1 668  
8h:
1 793  
9h:
1 970  
10h:
1 824  
11h:
1 952  
12h:
1 674  
13h:
1 775  
14h:
1 873  
15h:
1 764  
16h:
1 759  
17h:
1 679  
18h:
1 845  
19h:
1 830  
20h:
1 709  
21h:
1 700  
22h:
1 451  
23h:
1 423  
M.Nam: 11 060
1h:
8 960  
2h:
9 218  
3h:
8 808  
4h:
8 726  
5h:
8 804  
6h:
8 833  
7h:
9 436  
8h:
11 469
9h:
12 115
10h:
12 190
11h:
11 735
12h:
11 287
13h:
12 631
14h:
12 575
15h:
12 213
16h:
12 074
17h:
10 644
18h:
10 380
19h:
10 908
20h:
11 060
21h:
11 047
22h:
10 679
23h:
10 036

M.Bắc: 361.8  
1h:
1.0     
2h:
1.0     
3h:
1.0     
4h:
1.0     
5h:
0.9     
6h:
0.9     
7h:
0.9     
8h:
348.2  
9h:
440.5  
10h:
447.1  
11h:
689.6  
12h:
543.3  
13h:
613.1  
14h:
611.8  
15h:
590.5  
16h:
590.5  
17h:
256.3  
18h:
384.3  
19h:
550.0  
20h:
361.8  
21h:
362.6  
22h:
0.8     
23h:
0.9     
M.Trung: 376.4  
1h:
1.1     
2h:
274.6  
3h:
1.1     
4h:
1.1     
5h:
1.1     
6h:
1.1     
7h:
1.1     
8h:
376.4  
9h:
470.0  
10h:
475.0  
11h:
705.7  
12h:
570.0  
13h:
650.0  
14h:
650.0  
15h:
619.9  
16h:
619.5  
17h:
265.0  
18h:
389.2  
19h:
551.5  
20h:
376.4  
21h:
377.2  
22h:
0.9     
23h:
0.9     
M.Nam: 429.0  
1h:
1.2     
2h:
300.0  
3h:
1.2     
4h:
1.2     
5h:
1.2     
6h:
1.2     
7h:
1.2     
8h:
429.0  
9h:
545.7  
10h:
558.0  
11h:
806.2  
12h:
657.2  
13h:
1 171.0
14h:
1 165.0
15h:
736.8  
16h:
732.9  
17h:
300.0  
18h:
429.0  
19h:
613.3  
20h:
429.0  
21h:
429.0  
22h:
1.0     
23h:
1.0     

: Tăng : Không thay đổi : Giảm
Dịp Quốc khánh: Không thực hiện cắt điện từ ngày 1- 4/9
Thị trường điện Việt Nam vận hành an toàn, tin cậy
Thủy điện Lai Châu sản xuất được 1,9 tỷ kWh điện
Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-4-3927 6180. Fax: +84-4-3927 6178.