Ngày: 27/10/2016
  • :
  • :

H.Thống: 23 059
1h:
19 030
2h:
18 367
3h:
18 273
4h:
18 186
5h:
18 345
6h:
19 386
7h:
19 884
8h:
23 402
9h:
24 356
10h:
25 449
11h:
25 687
12h:
22 831
13h:
23 967
14h:
24 959
15h:
25 476
16h:
25 607
17h:
24 788
18h:
26 754
19h:
23 979
20h:
23 440
21h:
23 059
22h:
21 719
23h:
20 282
24h:
19 001
M.Bắc: 10 301
1h:
8 379  
2h:
7 966  
3h:
7 922  
4h:
8 042  
5h:
7 910  
6h:
8 663  
7h:
8 769  
8h:
10 031
9h:
10 584
10h:
11 178
11h:
11 428
12h:
9 872  
13h:
10 225
14h:
10 787
15h:
11 028
16h:
11 224
17h:
11 585
18h:
12 930
19h:
10 874
20h:
10 296
21h:
10 301
22h:
9 981  
23h:
9 233  
24h:
8 397  
M.Trung: 2 128  
1h:
1 863  
2h:
1 855  
3h:
1 761  
4h:
1 524  
5h:
1 703  
6h:
1 895  
7h:
1 815  
8h:
2 247  
9h:
2 328  
10h:
2 526  
11h:
2 542  
12h:
2 143  
13h:
2 117  
14h:
2 204  
15h:
2 267  
16h:
2 292  
17h:
2 533  
18h:
2 550  
19h:
2 114  
20h:
2 363  
21h:
2 128  
22h:
1 744  
23h:
1 576  
24h:
1 619  
M.Nam: 10 630
1h:
8 788  
2h:
8 546  
3h:
8 590  
4h:
8 620  
5h:
8 732  
6h:
8 829  
7h:
9 300  
8h:
11 124
9h:
11 445
10h:
11 746
11h:
11 718
12h:
10 816
13h:
11 625
14h:
11 968
15h:
12 181
16h:
12 091
17h:
10 671
18h:
11 273
19h:
10 991
20h:
10 781
21h:
10 630
22h:
9 994  
23h:
9 472  
24h:
8 985  

M.Bắc: 770.6  
1h:
400.0  
2h:
400.0  
3h:
417.0  
4h:
400.0  
5h:
500.0  
6h:
620.0  
7h:
585.0  
8h:
1 096.5
9h:
1 057.8
10h:
739.9  
11h:
888.0  
12h:
888.0  
13h:
888.0  
14h:
888.0  
15h:
888.0  
16h:
888.0  
17h:
765.4  
18h:
888.0  
19h:
631.4  
20h:
888.0  
21h:
770.6  
22h:
600.0  
23h:
500.0  
24h:
550.0  
M.Trung: 736.1  
1h:
378.1  
2h:
381.3  
3h:
400.0  
4h:
382.9  
5h:
480.6  
6h:
586.0  
7h:
551.8  
8h:
1 067.1
9h:
1 040.0
10h:
748.0  
11h:
885.5  
12h:
844.7  
13h:
874.9  
14h:
895.9  
15h:
894.1  
16h:
890.5  
17h:
732.7  
18h:
860.7  
19h:
605.6  
20h:
851.8  
21h:
736.1  
22h:
568.3  
23h:
470.6  
24h:
516.6  
M.Nam: 782.0  
1h:
383.7  
2h:
385.4  
3h:
407.6  
4h:
391.0  
5h:
491.8  
6h:
602.1  
7h:
572.8  
8h:
1 171.0
9h:
1 156.5
10h:
852.6  
11h:
998.0  
12h:
910.9  
13h:
981.6  
14h:
1 023.5
15h:
1 019.1
16h:
1 010.4
17h:
780.0  
18h:
940.3  
19h:
657.4  
20h:
908.8  
21h:
782.0  
22h:
594.9  
23h:
485.5  
24h:
525.3  

: Tăng : Không thay đổi : Giảm
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp bàn giải pháp bảo đảm cân đối nguồn điện
Thị trường điện Việt Nam vận hành an toàn, tin cậy
Nguồn nhiệt điện than: Giữ vai trò quan trọng trong đảm bảo cung cấp điện
Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-4-3927 6180. Fax: +84-4-3927 6178.