Ngày: 11/12/2016
  • :
  • :

H.Thống: 23 710
1h:
17 267
2h:
16 984
3h:
16 976
4h:
16 817
5h:
16 837
6h:
16 782
7h:
17 348
8h:
18 268
9h:
18 899
10h:
19 604
11h:
20 202
12h:
17 522
13h:
18 002
14h:
18 225
15h:
18 621
16h:
19 809
17h:
21 708
18h:
23 710
19h:
21 628
20h:
20 832
21h:
19 876
M.Bắc: 12 183
1h:
7 288  
2h:
7 160  
3h:
7 325  
4h:
7 265  
5h:
7 249  
6h:
7 352  
7h:
7 934  
8h:
8 252  
9h:
8 286  
10h:
8 639  
11h:
9 625  
12h:
7 795  
13h:
7 815  
14h:
8 050  
15h:
8 505  
16h:
9 560  
17h:
11 186
18h:
12 183
19h:
10 321
20h:
9 452  
21h:
8 684  
M.Trung: 2 290  
1h:
1 442  
2h:
1 448  
3h:
1 435  
4h:
1 422  
5h:
1 481  
6h:
1 634  
7h:
1 643  
8h:
1 613  
9h:
1 819  
10h:
1 976  
11h:
1 821  
12h:
1 623  
13h:
1 716  
14h:
1 711  
15h:
1 786  
16h:
1 944  
17h:
2 150  
18h:
2 290  
19h:
2 158  
20h:
2 174  
21h:
2 114  
M.Nam: 9 237  
1h:
8 537  
2h:
8 376  
3h:
8 215  
4h:
8 130  
5h:
8 107  
6h:
7 797  
7h:
7 770  
8h:
8 403  
9h:
8 793  
10h:
8 990  
11h:
8 756  
12h:
8 103  
13h:
8 471  
14h:
8 465  
15h:
8 330  
16h:
8 306  
17h:
8 373  
18h:
9 237  
19h:
9 150  
20h:
9 206  
21h:
9 078  

M.Bắc: 780.0  
1h:
300.0  
2h:
300.0  
3h:
300.0  
4h:
1.0     
5h:
1.0     
6h:
0.9     
7h:
1.0     
8h:
1.0     
9h:
1.0     
10h:
350.4  
11h:
360.7  
12h:
1.0     
13h:
0.9     
14h:
0.9     
15h:
1.0     
16h:
1.0     
17h:
780.0  
18h:
780.0  
19h:
500.0  
20h:
400.0  
21h:
357.5  
M.Trung: 407.4  
1h:
303.3  
2h:
302.7  
3h:
300.8  
4h:
1.0     
5h:
1.0     
6h:
0.9     
7h:
0.9     
8h:
1.0     
9h:
1.0     
10h:
348.7  
11h:
351.8  
12h:
0.9     
13h:
0.9     
14h:
0.9     
15h:
1.0     
16h:
1.0     
17h:
358.7  
18h:
407.4  
19h:
407.4  
20h:
384.5  
21h:
348.7  
M.Nam: 450.0  
1h:
335.7  
2h:
332.1  
3h:
328.0  
4h:
1.1     
5h:
1.1     
6h:
1.0     
7h:
1.0     
8h:
1.1     
9h:
1.1     
10h:
386.0  
11h:
386.0  
12h:
1.0     
13h:
1.1     
14h:
1.1     
15h:
1.0     
16h:
1.0     
17h:
386.0  
18h:
450.0  
19h:
450.0  
20h:
425.6  
21h:
386.0  

: Tăng : Không thay đổi : Giảm
Thông cáo báo chí khánh thành Dự án Nhà máy điện gió Phú Lạc - giai đoạn 1
Thị trường điện Việt Nam vận hành an toàn, tin cậy
Tổ máy cuối cùng Thủy điện Lai Châu hòa lưới điện quốc gia
Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-4-3927 6180. Fax: +84-4-3927 6178.