Ngày: 30/06/2016
  • :
  • :

H.Thống: 25 066
1h:
19 095
2h:
18 849
3h:
18 266
4h:
18 360
5h:
18 243
6h:
18 732
7h:
20 501
8h:
23 242
9h:
24 659
10h:
25 066
11h:
24 010
12h:
22 940
13h:
24 464
M.Bắc: 11 769
1h:
9 354  
2h:
9 150  
3h:
8 973  
4h:
8 953  
5h:
8 640  
6h:
8 758  
7h:
9 711  
8h:
10 798
9h:
11 463
10h:
11 769
11h:
11 356
12h:
11 031
13h:
11 503
M.Trung: 2 155  
1h:
1 452  
2h:
1 586  
3h:
1 469  
4h:
1 510  
5h:
1 615  
6h:
1 660  
7h:
1 766  
8h:
2 008  
9h:
2 187  
10h:
2 155  
11h:
2 062  
12h:
1 984  
13h:
2 085  
M.Nam: 11 142
1h:
8 290  
2h:
8 113  
3h:
7 824  
4h:
7 898  
5h:
7 989  
6h:
8 314  
7h:
9 025  
8h:
10 436
9h:
11 009
10h:
11 142
11h:
10 591
12h:
9 925  
13h:
10 876

M.Bắc: 326.6  
1h:
0.0     
2h:
0.0     
3h:
0.0     
4h:
0.0     
5h:
0.0     
6h:
0.0     
7h:
1.0     
8h:
1.0     
9h:
446.4  
10h:
326.6  
11h:
0.9     
12h:
0.9     
13h:
323.4  
M.Trung: 328.8  
1h:
0.0     
2h:
0.0     
3h:
0.0     
4h:
0.0     
5h:
0.0     
6h:
0.0     
7h:
1.1     
8h:
1.0     
9h:
447.7  
10h:
328.8  
11h:
0.9     
12h:
0.9     
13h:
323.2  
M.Nam: 360.0  
1h:
0.0     
2h:
0.0     
3h:
0.0     
4h:
0.0     
5h:
0.0     
6h:
0.0     
7h:
1.1     
8h:
1.1     
9h:
481.7  
10h:
360.0  
11h:
1.0     
12h:
1.0     
13h:
350.0  

: Tăng : Không thay đổi : Giảm
Nắng nóng đầu mùa hè: Sản lượng điện tiêu thụ đã tăng 69%
Đẩy nhanh công tác xây dựng quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh
Đẩy nhanh tiến độ đầu tư thủy điện tích năng Bác Ái
Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-4-3927 6180. Fax: +84-4-3927 6178.