Ngày: 01/05/2016
  • :
  • :

H.Thống: 17 197
1h:
15 353
2h:
14 514
3h:
14 363
4h:
14 620
5h:
14 658
6h:
14 926
7h:
14 832
8h:
15 395
9h:
15 715
10h:
15 724
11h:
15 516
12h:
16 365
13h:
16 208
14h:
16 710
15h:
16 744
16h:
16 866
17h:
17 039
18h:
17 197
19h:
19 677
20h:
18 521
21h:
19 025
M.Bắc: 8 545  
1h:
6 436  
2h:
5 929  
3h:
5 935  
4h:
6 064  
5h:
6 032  
6h:
6 246  
7h:
6 878  
8h:
6 789  
9h:
7 053  
10h:
7 304  
11h:
7 177  
12h:
6 919  
13h:
6 852  
14h:
7 004  
15h:
6 988  
16h:
7 216  
17h:
7 610  
18h:
8 545  
19h:
10 060
20h:
8 592  
21h:
8 820  
M.Trung: 1 259  
1h:
1 331  
2h:
1 279  
3h:
1 256  
4h:
1 322  
5h:
1 330  
6h:
1 256  
7h:
1 322  
8h:
1 310  
9h:
1 274  
10h:
1 203  
11h:
1 109  
12h:
1 249  
13h:
1 322  
14h:
1 469  
15h:
1 408  
16h:
1 386  
17h:
1 374  
18h:
1 259  
19h:
1 388  
20h:
1 676  
21h:
1 646  
M.Nam: 7 394  
1h:
7 586  
2h:
7 306  
3h:
7 171  
4h:
7 234  
5h:
7 296  
6h:
7 424  
7h:
6 632  
8h:
7 295  
9h:
7 389  
10h:
7 218  
11h:
7 229  
12h:
8 197  
13h:
8 034  
14h:
8 237  
15h:
8 348  
16h:
8 264  
17h:
8 055  
18h:
7 394  
19h:
8 230  
20h:
8 253  
21h:
8 558  

M.Bắc: 1.0     
1h:
1.0     
2h:
1.0     
3h:
1.0     
4h:
393.7  
5h:
400.0  
6h:
392.9  
7h:
1.0     
8h:
1.0     
9h:
1.0     
10h:
1.0     
11h:
1.0     
12h:
0.0     
13h:
0.9     
14h:
0.0     
15h:
0.0     
16h:
1.0     
17h:
1.0     
18h:
1.0     
19h:
600.0  
20h:
600.0  
21h:
630.0  
M.Trung: 1.0     
1h:
405.6  
2h:
408.7  
3h:
1.0     
4h:
409.6  
5h:
415.3  
6h:
407.9  
7h:
1.0     
8h:
1.0     
9h:
1.0     
10h:
1.0     
11h:
1.0     
12h:
394.4  
13h:
1.0     
14h:
396.0  
15h:
393.5  
16h:
1.0     
17h:
1.0     
18h:
1.0     
19h:
600.5  
20h:
612.8  
21h:
647.4  
M.Nam: 1.0     
1h:
410.0  
2h:
406.0  
3h:
1.0     
4h:
406.0  
5h:
410.0  
6h:
406.0  
7h:
1.0     
8h:
1.0     
9h:
1.0     
10h:
1.0     
11h:
1.0     
12h:
406.0  
13h:
1.0     
14h:
406.0  
15h:
406.0  
16h:
1.0     
17h:
1.0     
18h:
1.0     
19h:
598.9  
20h:
611.1  
21h:
651.7  

: Tăng : Không thay đổi : Giảm
Khởi động chuỗi dự án Lô B- Ô Môn
Đẩy nhanh công tác xây dựng quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh
Đóng điện Trạm biến áp 220 kV Sơn Tây
Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-4-3927 6180. Fax: +84-4-3927 6178.