Liên kết Website
Số lượt truy cập:
6304769
Tìm kiếm
MW đ/kwh Chọn ngày:
NewsGroupIDICONTiêu đề thông báoNgày ĐăngChi tiếtDownload
1583 Cập nhật khung giá phát điện mới năm 2015
01/03/2015 Chi tiết 01032015161344.pdf
840 Thông tin liên lạc của phòng Điều hành Thị trường điện 05/02/2015 Chi tiết
1509 Ban hành Biểu giá chi phí tránh được và khung giá phát điện năm 2015 22/01/2015 Chi tiết
1338 Thông báo tuyển dụng tháng 9 năm 2014 07/08/2014 Chi tiết 25082014165758.PDF
1320 Phê duyệt thiết kế Tổng thể Thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam 24/07/2014 Chi tiết 24072014231941.pdf
NewsGroupIDICONTiêu đề thông báoNgày ĐăngChi tiếtDownload
87 Tổng quan về phụ tải điện trong hệ thống điện Quốc gia 01/01/2013 Chi tiết
86 Tổng quan về lưới điện trong hệ thống điện Quốc gia 01/01/2013 Chi tiết
85 Tổng quan về nguồn điện trong hệ thống điện Quốc gia 01/01/2013 Chi tiết
297 Operational Problems and Chalenges in Power System of Vietnam (Part III of III) 30/11/2011 Chi tiết 02122011091633.pdf
296 Operational Problems and Chalenges in Power System of Vietnam (Part II of III) 30/11/2011 Chi tiết 02122011091618.pdf

CHUẨN BỊ CÔNG TÁC VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN THÍ ĐIỂM CÓ THANH TOÁN THẬT TỪ 25/06/2012Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (ĐĐQG) chính thức thông báo tới các đơn vị như sau:

Kể từ ngày 25/06/2012, thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm sẽ vận hành có thanh toán thực theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại công văn số 5392/BCT-TTĐL ngày 20/06/2012. Danh sách các đơn vị tham gia thị trường theo Quyết định 30/QĐ-ĐTĐL ngày 17/05/2012, các đơn vị có tên trong danh sách này có trách nhiệm kiểm tra lại toàn bộ hệ thống CSHT CNTT thị trường điện trong nhà máy và đảm bảo các hệ thống này hoạt động tốt khi tham gia thị trường.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết