Ngày: 28/02/2017
  • :
  • :

H.Thống: 25 236
1h:
18 720
2h:
18 509
3h:
18 276
4h:
18 185
5h:
18 247
6h:
19 292
7h:
20 773
8h:
23 948
9h:
24 813
10h:
25 236
11h:
24 149
12h:
22 059
13h:
23 434
M.Bắc: 10 627
1h:
7 817  
2h:
7 808  
3h:
7 869  
4h:
7 855  
5h:
7 716  
6h:
8 351  
7h:
9 432  
8h:
10 049
9h:
10 139
10h:
10 627
11h:
10 086
12h:
9 118  
13h:
9 283  
M.Trung: 2 215  
1h:
1 275  
2h:
1 245  
3h:
1 231  
4h:
1 199  
5h:
1 268  
6h:
1 493  
7h:
1 490  
8h:
1 880  
9h:
2 064  
10h:
2 215  
11h:
2 162  
12h:
1 679  
13h:
1 783  
M.Nam: 12 393
1h:
9 628  
2h:
9 457  
3h:
9 176  
4h:
9 131  
5h:
9 264  
6h:
9 447  
7h:
9 850  
8h:
12 019
9h:
12 611
10h:
12 393
11h:
11 901
12h:
11 262
13h:
12 369

M.Bắc: 970.2  
1h:
936.2  
2h:
936.2  
3h:
800.0  
4h:
800.0  
5h:
796.8  
6h:
816.0  
7h:
837.4  
8h:
1 107.7
9h:
989.8  
10h:
970.2  
11h:
823.8  
12h:
700.0  
13h:
800.0  
M.Trung: 999.0  
1h:
972.0  
2h:
972.0  
3h:
825.4  
4h:
825.4  
5h:
825.6  
6h:
840.2  
7h:
850.0  
8h:
1 150.0
9h:
1 045.0
10h:
999.0  
11h:
850.0  
12h:
735.9  
13h:
850.0  
M.Nam: 1 108.4
1h:
986.5  
2h:
986.5  
3h:
834.4  
4h:
832.7  
5h:
834.5  
6h:
842.5  
7h:
866.2  
8h:
1 266.0
9h:
1 175.1
10h:
1 108.4
11h:
922.6  
12h:
793.6  
13h:
943.1  

: Tăng : Không thay đổi : Giảm
Tái cơ cấu ngành điện giai đoạn 2016 - 2020
Thị trường điện Việt Nam vận hành an toàn, tin cậy
Tổ máy 1 Thủy điện Trung Sơn chính thức hòa lưới điện quốc gia
Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-4-3927 6180. Fax: +84-4-3927 6178.