Ngày: 20/02/2018
  • :
  • :

H.Thống: 16 955
1h:
12 523
2h:
12 343
3h:
12 225
4h:
12 554
5h:
12 643
6h:
13 070
7h:
14 485
8h:
15 174
9h:
15 515
10h:
15 627
11h:
15 173
12h:
15 960
13h:
15 754
14h:
15 908
15h:
16 430
16h:
17 541
17h:
17 670
18h:
19 366
19h:
19 516
20h:
19 872
21h:
18 438
22h:
16 955
23h:
15 460
24h:
14 942
M.Bắc: 7 798  
1h:
5 324  
2h:
5 421  
3h:
5 300  
4h:
5 348  
5h:
5 375  
6h:
5 674  
7h:
7 055  
8h:
7 441  
9h:
7 325  
10h:
6 919  
11h:
6 999  
12h:
7 549  
13h:
7 398  
14h:
7 609  
15h:
7 994  
16h:
9 015  
17h:
8 802  
18h:
9 635  
19h:
9 484  
20h:
9 733  
21h:
8 652  
22h:
7 798  
23h:
6 744  
24h:
6 578  
M.Trung: 1 542  
1h:
1 115  
2h:
1 028  
3h:
1 068  
4h:
1 138  
5h:
1 170  
6h:
1 285  
7h:
1 305  
8h:
1 466  
9h:
1 614  
10h:
1 895  
11h:
1 483  
12h:
1 579  
13h:
1 503  
14h:
1 558  
15h:
1 601  
16h:
1 651  
17h:
2 088  
18h:
2 077  
19h:
2 012  
20h:
2 072  
21h:
1 792  
22h:
1 542  
23h:
1 412  
24h:
1 287  
M.Nam: 7 615  
1h:
6 085  
2h:
5 894  
3h:
5 856  
4h:
6 068  
5h:
6 098  
6h:
6 111  
7h:
6 125  
8h:
6 268  
9h:
6 577  
10h:
6 813  
11h:
6 691  
12h:
6 832  
13h:
6 853  
14h:
6 742  
15h:
6 835  
16h:
6 876  
17h:
6 780  
18h:
7 653  
19h:
8 020  
20h:
8 066  
21h:
7 993  
22h:
7 615  
23h:
7 304  
24h:
7 077  

M.Bắc: 1.0     
1h:
0.9     
2h:
1.0     
3h:
0.9     
4h:
185.4  
5h:
323.8  
6h:
0.9     
7h:
1.0     
8h:
1.0     
9h:
1.0     
10h:
0.9     
11h:
0.9     
12h:
624.4  
13h:
620.4  
14h:
189.0  
15h:
1.0     
16h:
756.0  
17h:
1.0     
18h:
1.0     
19h:
481.6  
20h:
750.0  
21h:
700.0  
22h:
1.0     
23h:
1.0     
24h:
1.0     
M.Trung: 1.1     
1h:
1.1     
2h:
1.1     
3h:
1.1     
4h:
200.0  
5h:
350.0  
6h:
1.1     
7h:
1.0     
8h:
1.0     
9h:
1.0     
10h:
1.1     
11h:
1.1     
12h:
657.8  
13h:
656.4  
14h:
200.0  
15h:
1.1     
16h:
780.0  
17h:
1.0     
18h:
1.0     
19h:
500.0  
20h:
778.7  
21h:
732.8  
22h:
1.1     
23h:
632.0  
24h:
633.3  
M.Nam: 1.1     
1h:
1.1     
2h:
1.1     
3h:
1.1     
4h:
209.8  
5h:
367.9  
6h:
1.1     
7h:
1.1     
8h:
1.0     
9h:
1.1     
10h:
1.1     
11h:
1.1     
12h:
680.0  
13h:
680.0  
14h:
205.5  
15h:
1.1     
16h:
798.1  
17h:
1.1     
18h:
1.1     
19h:
536.9  
20h:
843.3  
21h:
795.4  
22h:
1.1     
23h:
680.0  
24h:
680.0  

: Tăng : Không thay đổi : Giảm
Cấp nước đổ ải cho các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ: Mực nước cao nhất tại Hà Nội đạt 2,28 mét
EVNGENCO3: Ưu thế lớn trong thị trường điện cạnh tranh
Dự án Thuỷ điện Đa Nhim mở rộng: Phấn đấu về đích đúng hẹn

Mạng lưới

Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.