Ngày: 26/09/2016
  • :
  • :

H.Thống: 16 849
1h:
17 373
2h:
16 849
3h:
16 524
4h:
16 305
5h:
16 729
M.Bắc: 7 349  
1h:
7 560  
2h:
7 349  
3h:
7 188  
4h:
7 049  
5h:
7 110  
M.Trung: 1 422  
1h:
1 452  
2h:
1 422  
3h:
1 387  
4h:
1 231  
5h:
1 385  
M.Nam: 8 077  
1h:
8 362  
2h:
8 077  
3h:
7 949  
4h:
8 025  
5h:
8 234  

M.Bắc: 416.0  
1h:
416.0  
2h:
416.0  
3h:
151.6  
4h:
0.9     
5h:
1.0     
M.Trung: 417.1  
1h:
417.1  
2h:
417.1  
3h:
152.0  
4h:
1.0     
5h:
1.0     
M.Nam: 446.0  
1h:
446.0  
2h:
446.0  
3h:
162.2  
4h:
1.1     
5h:
1.1     

: Tăng : Không thay đổi : Giảm
Cần hành động ngay để miền Nam không thiếu điện
Thị trường điện Việt Nam vận hành an toàn, tin cậy
Hạ rotor tổ máy 3 Thủy điện Lai Châu thành công
Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-4-3927 6180. Fax: +84-4-3927 6178.